บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ในครอบครัว เมื่อภรรยาให้กำเนิดลูกน้อย ก็จะมีบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้น คือบทบาทหน้าที่ของแม่ ในขณะเดียวกัน สามีก็จะเพิ่มบทบาทของพ่อไปพร้อมๆ กันด้วย

ดวงหฤทัย
บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่

บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ในครอบครัว เมื่อภรรยาให้กำเนิดลูกน้อย ก็จะมีบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้น คือบทบาทหน้าที่ของแม่ ในขณะเดียวกัน สามีก็จะเพิ่มบทบาทของพ่อไปพร้อมๆ กันด้วย ในปัจจุบัน พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ร่วมกับลูก หรือมีเวลาอยู่ร่วมกับลูกแต่ไม่สามารถใช้เวลาที่มีอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ก็เหมือนกับต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทำให้การอยู่ร่วมกันไม่มีความสุข การที่สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อกับแม่ มีวิธีการหรือจัดกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวอย่างมีคุณภาพ ก็จะทำให้ครอบครัวมีความสุข อบอุ่น ทุกคนอยากที่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา ทำกิจกรรมร่วมกัน ดังนั้น พ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมที่ดีและสมบูรณ์ โดย

1.ให้ความรักความอบอุ่น ความมั่นคงปลอดภัย

2.มีการพูดจาสื่อสารที่ดีต่อกัน

3.มีการส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตให้ลูก ฝึกให้้รู้จักช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้ลูกได้ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง

4.สอนให้ลูกทำความดี มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุญ

5.ส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษาในวัยที่เหมาะสม

6.สิ่งสำคัญที่สุดของช่วงเวลาที่มีคุณภาพก็คือ พ่อแม่ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกได้เห็น และเลียนแบบได้ ทั้งนี้การอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาว่าพ่อแม่ต้องอยู่กับลูกยาวนานแค่ไหน แต่ขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่ปฏิบัติ อย่างไรกับลูก หรืออยู่ร่วมกับลูกอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครอบครัวอบอุ่น

คำสำคัญ (Tags)#ครอบครัว#พ่อแม่#บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ในครอบครัว#หน้าที่ของพ่อแม่

หมายเลขบันทึก: 160728, เขียน: 22 Jan 2008 @ 14:54 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 17:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก


ความเห็น (12)

ฟิรดาวน์
IP: xxx.123.40.89
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้เพิ่มเติมม๊ากมาก ขอบคุณค่ะ

chill
IP: xxx.19.220.192
เขียนเมื่อ 

ดีๆๆๆๆๆๆๆ

เอเกดเกพด
IP: xxx.19.220.192
เขียนเมื่อ 

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดอดอดอดอดอดอดอดอด

555
IP: xxx.121.230.155
เขียนเมื่อ 

555

อ้อม ออย
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

อยากรู้เรื่องอะไร อายุเท่าไร บ้านอยู่ที่ไหน

ทราย
IP: xxx.123.42.188
เขียนเมื่อ 

รักลูกนะ

การากินี
IP: xxx.24.55.72
เขียนเมื่อ 

เรา ควร มี สา มี เร็ว ๆ

IP: xxx.157.223.1
เขียนเมื่อ 

บ้านเลขที่อะไร

IP: xxx.53.109.40
เขียนเมื่อ 

งงวะ

อัสมะอฺ บูดาเล็ง
IP: xxx.77.230.191
เขียนเมื่อ 

ครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาเกี่ยวพันกันโดยการแต่งงาน

และสืบสายโลหิตได้แก่พ่อแม่ลูกอาจจะมีบุคคลอื่นที่เป็นญาติหรือมิใช่ญาติอาศัยอยู่ด้วยกัน

แต่ละคนถือว่าเป็นสมาชิกของครอบครัว ทุกคนมีความสำคัญในอันที่จะสร้างให้ครอบครัว

มีความสุขหรือความทุกข์เพราะการอยู่ร่วมกันย่อมมีการประพฤติปฏิบัติต่อกัน การที่ปฏิบัติตน

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อครอบครัวที่สมบูรณ์ สมาชิกในครอบครัว จำเป็นต้องเรียนรู้

ถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและของผู้อื่น

หน้าที่ของพ่อแม่

1. พ่อและแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกให้เติบโตขึ้นมาด้วยความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ

2. พ่อและแม่มีหน้าที่หารายได้มาเลี้ยงครอบครัว

3. พ่อและแม่มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี

4. พ่อและแม่มีหน้าที่ให้การศึกษาเล่าเรียนตามสมควร

5. พ่อแม่มีหน้าที่ให้ความอบอุ่นใกล้ชิด ช่วยแก้ปัญหาและเป็นที่พึ่งให้ลูกได้

6. พ่อและแม่มีหน้าที่ชี้แนะแนวทางให้ลูกรู้จักพึ่งตนเองได้

หน้าที่ของลูก

1. ลูกมีหน้าที่เคารพเชื่อฟังคำแนะนำสั่งสอน ของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่

2. ลูกมีหน้าที่แบ่งเบาภาระงานจากพ่อแม่มาทำด้วยความเต็มใจ

3. ลูกมีหน้าที่สร้างความสามัคคีกับสมาชิกอื่นๆในครอบครัว ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน

4. ลูกมีหน้าที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการเรียน อย่างเต็มความสามารถ

5. ลูกที่ดีควรใช้จ่ายอย่างประหยัด

6. ลูกที่ดีต้องไม่ทำตนให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่วงศ์ตระกูล

7. ลูกที่ดีต้องมีความกตัญญูกตเวที คือ เลี้ยงดูพ่อแม่ในยามชรา

การที่สมาชิกแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม พ่อรับผิดชอบ

ในการหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ให้ความรัก ความอบอุ่น อบรมสั่งสอนลูกและเป็นตัวอย่าง

ที่ดีแก่ลูก ให้เวลาลูกๆที่จะพูดคุยปรึกษาหารือกันระหว่างสมาชิกในบ้าน และลูกลูกก็จะต้อง

อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ สมาชิกทุกคนยึดมั่นในคุณธรรม เมตตา กรุณา ประหยัด มัธยัสถ์

เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต การที่สมาชิกแต่ละคนมีความผูกพัน รักใคร่กันเช่นนี้ ย่อมแสดงให้

เห็นว่าครอบครัวนั้นๆ เป็นครอบครัวที่มีความสุข

ming yalee
IP: xxx.77.230.191
เขียนเมื่อ 

คนเราเกิดมาต้องเอาดีให้ได้ อย่าได้นอนนิ่งนั่งดูดาย

ถ้าจะเลือกคู่ครองสักคนต้องดูที่ศาสนา ความดีที่เขาเป็นอยู่ อย่าเลือกที่ฐานะหรือหน้าตาดีเพราะบางทีสิ่งเหล่านี้จะไม่สร้างความสุขใ

ในครอบครัว

มุทิตา
IP: xxx.68.5.34
เขียนเมื่อ 

มีลูกกับเขา 1 คน แยกทางกับพ่อของลูก ตั้งแต่เขายังคลาน ส่วนลูกเขาอยู่กับพ่อมาโดยตลอด ติดต่อกับลูกตลอด แต่ดูลูกเขาไม่ค่อย สนิทสนมกับเรานัก อาจเป็นเพราะไม่ได้เลี้ยงเขามา แต่ก็อยากให้เขารู้ว่าเรารักเขามาก ก็เลยซื้อความรักจากลูก ด้วยการ ออกรถเก๋งให้ 1 คัน เผื่อลูกจะรักเราบ้าง (ไม่รู้จะแสดงความรักในรูปแบบไหนดี)ผ่อนเดือนละหมื่น รายได้ของเรา 19,000 ที่เหลือตัวเองก็ใช้จ่าย พอมั่งไม่พอมั่ง แต่ก็ไม่เคยบอกลูก ทนอีกนิด เหลืออีก 5 งวดก็หมดแระ แม่อยากให้นู๋รู้ว่า แม่รักนู๋มากน้