คุณจำลอง ผู้ปิดทองหลังพระ

หัวรุ่ง  วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑ห้อง ๑๕๑๕  โรงแรมศรีอู่ทอง                จ.สุพรรณบุรี   คุณจำลอง... ผู้ปิดทองหลังพระ                     เราพบคุณอำนวยที่สมบูรณ์แบบแล้ว   คุณยงยุทธคือนักสื่อสาร ระดับปรมาจารย์            ในขณะที่ต่างคนต่างพูด มีวงสนทนาเกิดขึ้นหลายวง คุณยงยุทธ ยืนขึ้น เดินออกมากลางวง พร้อมทั้งพูดเสียงดัง   เจ้าหน้าที่ของเกษตรไม่เคยมาสนใจ จนกระทั่งมีอาจารย์ยุทธ                     คำพูดเหล่านี่เป็นสิ่งที่ได้ยินหลังจากพวกเรากลับมาจากดูงานที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรพอเพียง ที่อำเภอลาดบัวหลวง   เกือบทุกคนชื่นชม ประทับใจ  ทึ่ง มหัศจรรย์  กับความสามารถของคุณยงยุทธ และอาจมีหลายคนเช่นกันที่รู้สึกว่า เจ้าหน้าที่เกษตรโดยเฉพาะคุณจำลอง คงรู้สึกเสียหน้า  ที่นักเรียนรู้ของอาจารย์ยุทธหรือเกษตรกรที่มาเล่าเรื่องให้พวกเราฟัง  ไม่เห็นเจ้าหน้าที่คนอื่นอยู่ในสายตา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ไม่เห็นการดำรงอยู่หรือเห็นความสำคัญของบทบาทของสำนักงานเกษตรจังหวัดอยุธยา  โดยเฉพาะคุณจำลองที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่ทำให้อาจารย์ยุทธ กลายเป็นดาวในวันนี้                   ในฐานะคนในวงการเกษตรเหมือนคุณจำลอง  และในฐานะนักวิชาการเกษตรในมหาวิทยาลัยที่หลายครั้งมองว่า  การดูงานคือ การจัดฉากและการจัดเตรียมทุกอย่างให้ดูดี  สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน   แต่เมื่อได้มาเห็นและมารับทราบสิ่งที่คุณจำลองได้ทำทั้งจากคำพูดของคุณจำลองเองและจากคำบอกเล่าของอาจารย์ประพนธ์  คุณอุ และคุณอ้อมแล้ว   ทำให้คิดได้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่แท้จริงคือ คุณจำลอง พุดซ้อน  จำไม่ได้แล้วว่าใครเป็นคนพูด (อาจเป็นเล่าจื้อ) ที่ว่าผู้นำที่สุดยอดคือ ผู้นำที่ราษฎรรู้สึกเหมือนไม่มีเขาอยู่  และอาจารย์ประพนธ์ ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งตอนทำ AAR วันนี้ว่า   คุณอำนวย ที่ประสบความสำเร็จคือ คุณอำนวย ที่ไม่ต้องทำอะไรเลย  พวกเราประทับใจกับรรยากาศที่บ้านของคุณยงยุทธมากแค่ไหน  ก็เท่ากับยืนยันความสำเร็จของคุณจำลองในฐานะคุณอำนวย มากเท่านั้น    ขอคารวะคุณจำลอง ผู้ปิดทองหลังพระ     ส.คชภักดี  

                                                                                                           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฟัง พูด อ่าน เขียนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในการะบวนการวันนั้น เห็นด้วยกับอาจารย์สุรศักดิ์ อย่างแท้จริงว่าคุณจำลอง เป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระ เพราะการจะเกิด อาจารย์ยุทธ ผู้ซึ่งเป็นที่ศัรทธาของชาวบ้าน(นักเรียนเกษตรกร) คุณจำลองคงต้องใช้ความสามารถในการเป็นทั้งคุณอำนวยและคุณเอื้อ เพื่อผลักดันให้เกิดคุณอำนวยอย่างคุณยงยุทธ  ขอเป็นกำลังใจให้คุณจำลอง สู้ต่อไปค่ะ

เขียนเมื่อ 
รอเห็นพี่ทั้งสองเป็นคุณอำนวยอย่างนั้นนะคะ