วิธีการศึกษาอย่างไร..ที่จะสามารถประเมินความคาดหวังของประชาคมระหว่างประเทศได้??


1. ทบทวนกติการะหว่างประเทศฉบับต่างๆ ที่รัฐไทยรัฐภาคี ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในเรื่องสิทธิในสุขภาพ (The Right to Health) โดยจะศึกษาทบทวนในส่วนของประเทศไทย ร่วมไปถึงรัฐภาคีอื่นๆ เพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงแนวคิดและการตีความพันธะของรัฐภาคีที่จะต้องคุ้มครองสิทธิในสุขภาพ ซึ่งสามารถศึกษาได้จาก

  • รายงานการปฏิบัติตามความตกลงของรัฐภาคี (State Reports)
  • รายงานของ International Non-governmental Organization (Shadow Reports)
  • ความเห็นของคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตามความตกลงของรัฐภาคี (Concluding Observations/Comments)
  • ประเด็นข้อสงสัยของคณะกรรมาธิการ (List of Issues)
  • คำตอบของรัฐภาคีต่อประเด็นข้อสงสัยของคณะกรรมาธิการ (Reply to List of Issues)
  • ความเห็นของคณะกรรมาธิการต่อสิทธิในสุขภาพ (General Comment no.14 – the right to the highest attainable standard of health)

2. สำรวจและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติตามสนธิสัญญา ทั้งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญคนไทย และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่ได้รับมอบหมายให้มาประเมินผลในรัฐไทย โดยกลุ่มเป้าหมาย (Target Groups) จะแบ่งออกเป็นดังนี้

  • ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำ State Reports
  • ผู้ที่เข้ามาตรวจสอบ State Reports
หมายเลขบันทึก: 160526เขียนเมื่อ 21 มกราคม 2008 17:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 22:25 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี