จากแผนสู่การประเมิน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Performance Plan to Performance Management

Story Telling by Pictures

 จากการที่ทีมงานศูนย์บริการวิชาการได้ร่วม "ลปรร และ ปรึกษาหารือในการวางแผนร่วมกันตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘" (ภาพซ้ายมือ) และ ท่านเลขานุการศูนย์บริการวิชาการได้เขียนลง Blog เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( Link ) เดือนมีนาคม ๒๕๔๙ จะเริ่มมีการประเมินจริงอีกครั้ง

 " กระดาษ ร่วมกันร่าง สร้าง สู่ ตารางปฎิบิตการจริง ปี งบประมาณ ๒๕๔๙"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)