451091212

ERP
                จะช่วยจัดการกระบวนการทำงานในองค์กรโดยรวม ใช้ฐานข้อมูลและรายงานการจัดการร่วมแบบง่าย
กรรมวิธีทางธุรกิจ
                กรรมวิธีทางธุรกิจเป็นการรวบรวมความเคลื่อนไหวทาง ความต่างระหว่างฝ่ายการทำธุรกิจกับกระบวนการทำธุรกิจก็คือ ถ้าสินค้าเสียขึ้นมาระหว่างการส่ง ฝ่ายการทำธุรกิจ  ก็จะรับสินค้ากลับมาไว้ ส่วนขั้นตอนการซ่อมและจัดส่งเป็นหน้าที่ กระบวนการทำธุรกิจ การแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างฝ่ายระบบนี้เราเรียกว่า Integrated Information System ทำให้การทำธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
บทบาทพื้นที่และขั้นตอนธุรกิจของธุรกิจขนาดย่อม
·        การขายและการตลาด ช่วยในการคาดคะเนจำนวนการขาย และควรเก็บข้อมูลของลูกค้า
·        การผลิตและการจัดการ สินค้าควรต้องทำให้พอดีต่อการขาย เพื่อช่วยลดต้นทุนของเหลือ
·        การทำบัญชี และการเงิน จะดูแลด้านการเงินและการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนทั้งหมด
·        ทรัพยากรมนุษย์ คือลูกจ้างที่ช่วย ควรมีการฝึกฝน และควรประเมินการจ่ายค่าตอบแทนด้วย
·        การตลาดและการซื้อขาย จะมีบทบาทต่อราคาสินค้า โดยเราจะได้ราคาสินค้าต่อหน่วยมาจากโรงงานจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้จากการบัญชีและการเงิน ที่กำหนดโดยข้อมูล วัสดุ และขั้นตอนการผลิต
·        การผลิตและการจัดการวัตถุดิบ แบ่งเป็นแผนระยะเวลายาว,ปานกลาง,สั้น สามารถสนับสนุนการขาย โดยการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับอะไรที่ได้ถูกผลิต
·        การเงินและการบัญชี ทำหน้าที่บันทึกการติดต่อและกิจกรรมต่างๆของบริษัท เพื่อรายงานเกี่ยวกับสถานะภาพของบริษัท และให้ข้อมูลกับฝ่ายการตลาดและการขายเพื่อดูความน่าเชื่อถือของลูกค้า
·        บุคคลกร (HR)จะต้องฝึกฝนพนักงานในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานนั้นได้รับความชำนาญ
รากฐานการผลิตของ ERP
                เริ่มมาจาก MRP ซอฟแวร์ฟังก์ชั่นพื้นฐานของ MRP จะเป็นตัวช่วยบริษัททำกระบวนการจัดซื้อโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะหลีกเลี่ยงการที่จะเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลา ระบบ ERP มีการพัฒนามาจากระบบ MRPII 
การปรากฏตัวของ ERP Software: SAP และ R/3
จากการทำงานใน IBM พวกเข้าได้สังเกตเห็นว่า มีลูกค้าไม่น้อยที่ต้องการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการจัดการระบบบัญชีการเงิน, การวางแผนการผลิต เป้าหมายสำหรับsoftwareตัวใหม่ของบริษัทขึ้นคือ ต้องการพัฒนา software ให้มาตรฐานและนำมาประมวลผลร่วมกันได้
SAP’S R/3 Release
SAP’S เป็นการเปิดกว้างของสื่อคอมพิวเตอร์ของบริษัทเข้าไปในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำฐานข้อมูลมารวมกันไว้เป็นจุดเดียว โดยโมดูลต่างมีหน้าที่ต่างๆกันเช่นจะใช้สำหรับการตลาดและการขาย ผลิตภัณฑ์และการบริหารวัตถุดิบ และการจัดหาทรัพยากรมนุษย์
                สรุป: ERP เป็นการรวมประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักของธุรกิจ ก่อนหน้านี้ หน้าที่แต่ละอันของ EPS นั้นมีอิสระต่อกัน หน้าที่ใครหน้าที่มัน ซอฟแวร์ของ ERP จะสร้างรายงานการจัดการและ ตัดสินให้องค์กรมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน โดยมีลักษณะเฉพาะคือมีเป้าหมายที่บริษัทที่มีขนาดใหญ่ มีราคาแพง และเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจดำเนินไปในทางที่สอดคล้องกับระบบ R/3 ดังนั้นการรวมกันออกแบบ R/3 “การปฏิบัติที่ดีที่สุด”
       นายวรัญญู  เข็มจินดา
วิศวกรรมไฟฟ้าปี4 รหัส 451091212

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ERP ERP ERP ERP ERPความเห็น (0)