เมื่อโทรศัพท์ไม่ได้ใช้ประโยชน์

Piyamanas
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ยุทธการเชิงรุก

การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เอกสาร โทรศัพท์ อีเมล์ หรือโปรแกรมMessenger
ซึ่งเอกสารบางครั้ง ผู้ติดต่อบางท่านได้รับช้า หรือการฝากเอกสารไว้ในลิ้นชักที่ห้องสำนักงานเลขาฯแต่ละคณะนานๆก็จะมาเปิดสักครั้งนึง

ส่วนโทรศัพท์มือถือบางท่านก็ไม่มี โทรศัพท์ภายในส่วนใหญ่ก็ไม่รับ หรือบางครั้งย้ายห้องพักเปลี่ยนเบอร์แล้วไม่ได้แจ้งก็ต้องโทรถามที่สำนักงานเลขาฯของแต่ละคณะ

เมื่อการติดต่อนัดหมายไม่สามารถทำได้ จึงได้วิธีการติดต่อแบบถึงตัวโดยการตรวจสอบตารางสอนและไปดักรอที่หน้าห้องสอน เป็นยุทธการเชิงรุก ซึ่งได้ผลดีมากแม้จะต้องเสียเวลาในการไปดักรอและต้องเหนื่อยกับการเดินทาง ก็ถือว่าดีกว่าการโทรศัพท์ภายในไปแล้วไม่มีคนรับ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยการศึกษาทางไกล ม.นเรศวรความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
สำหรับวิธียุทธการเชิงรุกนี้ อาจเกิดปัญหากับคาบเรียนของรายวิชาที่มีผู้สอนหลายท่าน ซึ่งจะเวียนมาสอนท่านละสัปดาห์ ถ้าจังหวะไม่ดีก็ไม่พบเป้าหมาย