TOT ปรับสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์กรแห่งการเรียนรู้จะนำองค์กรให้มีการพัฒนาและมีศักยภาพยิ่งขึ้น

      การก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์หลักของทีโอที ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนให้นำแนวทางการจัดการการคุณภาพทั้งองค์กร หรือ Total Quality Management ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์กรให้พนักงานที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริการ รวมถึงการจัดโครงสร้างที่กระจายอำนาจเพื่อให้พนักงานทุกระดับได้บริหารตนเอง การสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ ในการทำงานเป็นทีม มีการแบ่งปันและการถ่ายโอนข้อมูลอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ผ่านทาง e- Learning ด้วยการเปิดให้บริการหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารองค์กรไปสู่เป้าหมาย (Balanced Score Card) การเปิดบริการเว็บไซต์ http://kbs.intra.tot.co.th TOT KBS (TOT Knowledge–Base Society) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางองค์กรความรู้ ข่าวสาร บทความ ผลงานวิจัยต่างๆ พร้อมจัดทำกระดานบอร์ด ห้องสนทนา
      โดยการจัดการความรู้ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  นั้นจะมีการใช้ TOT KBS (Knowledge-Based Society) ซึ่งเป็นเว็บไซด์เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของ บมจ. ทศท ที่ทำขึ้นสำหรับเป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อเข้าค้นหาความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงาน บมจ. ทศท สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์กรลักษณะการใช้งาน KM จะเป็นการเรียนรู้ร่วมของกลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกัน จึงเกิดการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มคน เป็นสังคมที่มุ่งเน้นความรู้ และเรียนรู้ร่วมกัน แล้วนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป อย่างไรก็ตาม การรวมกลุ่มจะเกิดขึ้นได้อย่างเหนียวแน่น ต้องเกิดจากการมีปัญหา หรือมีความต้องการที่สอดคล้องกัน มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กัน ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในการเข้ารวมกลุ่ม โดยมีผู้ประสานงานทำหน้าที่ช่วยจุดประเด็นใหม่ให้พิจารณา ควบคุมจังหวะการแลกเปลี่ยนความรู้ และเก็บรวบรวมความรู้ที่ได้เผยแพร่ต่อไป การรวมของกลุ่มคนจะคงอยู่ตราบเท่าที่ยังมีประเด็นให้พิจารณากัน เมื่อหมดประเด็นก็จะสลายตัว หรือแตกเป็นสังคมใหม่ที่เหมาะสมกับประเด็นใหม่ ๆ ต่อไป การทำ KM ในลักษณะนี้จะมีศูนย์กลางอยู่ที่กลุ่มคนที่ต้องการแบ่งปันความรู้กันนั่นเอง TOT KBSเป็นเว็บไซต์ที่สามารถรองรับสังคมแห่งความรู้ได้หลายกลุ่ม มีเครื่องมือคอยสนับสนุนการแบ่งปันความรู้ระหว่างกันอย่างครบครัน พร้อมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมบทความทางวิชาการ จึงเป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งความรู้ภายใน บมจ. ทศท ได้เป็นอย่างดี
       โดยในบริษัท ทีโอที สามารถเข้าไปยังสังคมต่าง ๆ ได้ ในช่วงแรก TOT KBS ได้เปิดให้บริการจำนวน 8 สังคม คือ สังคมคอมพิวเตอร์ , สังคมโครงข่าย , สังคมตอนนอก , สังคมไร้สาย , สังคมโซลูชั่น , สังคมบริหารจัดการ , สังคม ADSL , และสังคมนโยบายและกฏหมาย โดยในแต่ละสังคมจะมีการให้บริการบทความที่น่าสนใจให้อ่านและให้ดาวน์โหลดมากมายทั้งเป็น White paper , Presentations , Case Studey , รวมถึง Program ที่เกี่ยวข้องและรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมแบ่งบันความรู้ในสังคมนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เช่น กระดานข่าว , Chat Room และถ้าต้องการติดต่อกับสมาชิกท่านอื่น ๆ ก็มีระบบให้สามารถฝากข้อความต่าง ๆ ถึงสมาชิกได้เช่นกัน
        ความคาดหวังบริษัท ทีโอที นั้นคาดหวังกับ TOT KBS ว่าจะมีส่วนในการสร้างสังคมแห่งความรู้ให้ค่อย ๆ เกิดขึ้นภายใน บมจ. ทศท และส่งผลให้ทั้ง บมจ. ทศท เป็นสังคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ ที่พนักงานทุกคน ทุกระดับเข้าร่วม แบ่งปันความรู้ระหว่างวัน เพื่อนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานผลักดัน บมจ. ทศท เข้าสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้ร่วมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM = อะไร!

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 1581, เขียน: 24 Jul 2005 @ 22:19 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 18:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ธวัช
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากครับ

1-2 ธันวาคม ปีนี้  สคส. จัดงานมหกรรมจัดการความแห่งชาติ  ครั้งที่ 2   ในครั้งนี้  จะมีเวทีสัมมนาที่แยกเป็นห้องย่อยแบ่งตาม sector ต่างๆ  ในจำนวนนี้จะมี sector ของ ภาคธุรกิจเอกชนและรัฐวิสาหกิจ  รวมไปถึง  ธุรกิจที่ปรึกษา

เพื่อให้การสัมมนาดังกล่าวมีประโยชน์มากที่สุด   จึงใคร่ขอทาบทามเรียนเชิญผู้บริหารตัวแทนจาก TOT ที่ดูแลเรื่องที่เล่ามาข้างต้นนี้ครับ   มาร่วมกันหา  กำหนดรูปแบบการสัมมนา  รวมไปถึง คัดเลือกแขกรับเชิญที่จะเป็นผู้ร่วมสัมมนาที่คิดว่าน่าสนใจมากที่สุด

 ส่วนเรื่องวันเวลา  และสถานที่จะขณะนี้ยังไม่ได้กำหนด  เป็นการสอบถามความสนใจเบื้องต้นก่อนครับ  หากไม่ติดขัดอย่างไร  แจ้งให้ทราบด้วยนะครับ

ธวัช หมัดเต๊ะ

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

โทร 02-298 0664-8 ต่อ 221

[email protected]

http//:learn-together.gotoknow.org