ทางโรงพยาบาลบ้านตากได้มีความคิดที่จะจัดทำเพลงประจำโรงพยาบาลบ้านตาก มาหลายปีแล้ว แต่ก็ไม่สำเร็จ จนมาปีนี้ ทางงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ก็ได้ติดต่อทีมงานที่ทำเรื่องนี้ได้และทำให้เราได้เพลงประจำโรงพยาบาลมา 4 เพลง และก็ได้ใช้ 1 ใน 4 เพลงนี้มาประกวดแข่งขันร้องเพลงกันในวันรักโรงพยาบาล

           เพลงประจำโรงพยาบาลทั้ง 4 เพลง มีดังนี้

       1.  มาร์ชโรงพยาบาลบ้านตาก

       2.  โรงพยาบาลของเรา

       3.  ยินดีต้อนรับ

       4.  พี่บ่าวโรงพยาบาล

           เพลงเหล่านี้ก็ได้เปิดเสียงตามสายทุกวัน และมีการอัดแผ่นแจกไปทุกฝ่ายและได้รับความร่วมมือในการฝึกร้องเป็นอย่างดี