ข่าวใหม่ข่าวด่วน

สวัสดีค่ะ  
           ต้อนรับเดือนแห่งความรักและ กำลังจะส่งท้าย  ทุกคนอาจจะอยู่ในช่วงกำลังมีความรัก  แต่ท่านยังไม่ทราบข่าวสารใหม่เกี่ยวกับตัวท่านและบุคคลในครอบครัว ที่มีสิทฺธิได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ในระบบจ่ายตรงที่จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1  ตุลาคม  2549   โดยตรวจสอบสิทธิใน   http://csmbs.nhso.go.th/csmbs   สามารถปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบและแก้ไขสิทธิ เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในระบบทะเบียนสวัสดิการข้าราชการ (เล่มสีฟ้า)  โดยให้ผู้มีสิทธิเริ่มดำเนินการปรับปรุง แก้ไข/เพิ่มเติมฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน   ตั้งแต่วันที่  16  มกราคม  2549  เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ    หากหน่วยงานของท่านไม่มีคู่มือ  ท่านสามารถ Download  คู่มือจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  จาก www.cgd.go.th

               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานคลังจังหวัดชุมพรความเห็น (0)