erp

สุดยอด sofe were เพื่อธุรกิจ

ERP คือซอพแวร์ตัวหนึ่งที่ทำให้ระบบธุรกิจง่ายขึ้น

ระบบการทำงานทางธุรกิจ

1.การตลาด

เป็นฝ่ายที่เกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้า  ดูความต้องการของลูกค้า  และวิเคราะห์คู่แข่ง

2.การบัญชี

เป็นฝ่ายที่เกี่ยวกับการเงิน 

3.การบุคคล

จัดการดูแลพนักงาน ดูแลการเงิน ส่งไปฝึกงาน  และรับสมาชิกใหม่

4.การผลิต

ผลิตและจัดหาทรัพยากรณ์  ประมูลราคาวัตถุดิบ 

ทั้งสี่ส่วนงานนี้ได้มีการเกี่ยวเนื่องกันอยู่ นั้นคือ  การที่จะประสานงานทั้ง สี่ ส่วนเข้าด้วยกัน ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ทางผู้ผลิตซอพแวร์ของ ibm จึงได้คิด sap (new erp) ซึ่งเป็นซอพแวร์ที่มี data base ตัวเดียวทั้งสี่ระบบจะป้อนข้อมูล และข้อมูลจะมารวมกันทำให้สืบค้นข้อมูลได้ง่าย

ข้อดีอีกข้อคือสามารถตรวจสอบทุจริต

ทีนี้ข้อเสียคือ

1.แพง

2.ต้องมีที่ปรึกษา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน toyota the best>>>>sap++erpความเห็น (0)