20/มกราคม/2549    วันนี้ผมลาหยุด 1 วัน เพราะไปหาหมอฟันครับ