ขบวนการทำให้หนังสือถึงมือผู้ใช้

Wanpen
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หนังสือกับผู้ใช้ถ้าเดินทางเป็นเส้นขนาน ห้องสมุดจะไม่บรรลุหน้าที่ได้เลย

บันทึกที่ผ่านมาดิฉันเล่ากระบวนการก่อนหนังสือออกให้บริการ จะจบแบบห้วนๆ แบบนั้นก็ยังคาใจอยู่ จึงลงมือเขียนภาคต่อ เพราะ หนังสือกับผู้ใช้ถ้าเดินทางเป็นเส้นขนาน ห้องสมุดจะไม่บรรลุหน้าที่ได้เลย

ผู้ใช้บริการก่อนที่จะมาเจอกับหนังสือได้นั้น ต้องมีกระบวนการจัดการฐานข้อมูลทั้งหนังสือและผู้ใช้ข้อมูล เราใส่ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนนี้ลงไปในฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติซึ่งมีการทำงานแบบบูรณาการ ที่ฐานข้อมูลใหญ่สามารถกระจายให้โมดูลต่างๆ เข้ามาดึงข้อมูลไปใช้ได้ร่วมกัน

ผู้ใช้ของเราแต่ละปีมีมากกว่า 1 พันคน เราใช้วิธีขอไฟล์นิสิตใหม่ที่มาลงทะเบียนเรียน มาจาก กองบริการการศึกษา แล้วนำข้อมูลนิสิตใหม่ทั้งหมดไปจัดข้อมูลให้เข้ากับระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เราใช้อยู่ คนที่มีบทบาทตรงนี้จะเป็น คุณศศิธร บรรณารักษ์ระบบ (ไม่ได้เฝ้าหนังสือ แต่เฝ้าระบบทั้งระบบ) และคุณเกดิษฐ หรือ พ่อไอ้กวา ผู้เก่งกาจด้านคอมพิวเตอร์ (ฝีปากคมกริบอีกต่างหาก) ทั้ง 2 ท่านนี้จะช่วยกันจัดการให้ฐานข้อมูลผู้ใช้บริการสมบูรณ์ขึ้น

หนังสือจากที่กล่าวมาแล้วว่าต้องมีการคีย์ข้อมูลลงระบบทุกวันในโมดูล Catalog ฐานข้อมูลก็จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นทุกวัน ผู้ใช้จะสะดวกในการหาข้อมูลผ่านโมดูล OPAC แล้วนำหนังสือมายืม-คืน ในโมดูล Circulation ขั้นตอนนี้เราการันตีค่ะ ว่า ไม่นานเกิน 1 นาทีไปได้ (ในแต่ละโมดูลจะมีบรรณารักษ์แต่ละฝ่ายดูแลแบ่งเบาภาระของคุณศศิธร ด้วย เนื่องจากแต่ละโมดูลรองรับการทำงานในแต่ละฝ่ายงานที่มีลักษณะของงานแตกต่างกันออกไป)

ถึงขั้นตอนนี้ก็เพียงแต่บอกผู้ใช้บริการว่าหนังสือที่ค้นได้จาก OPAC ให้บริการอยู่บริเวณไหนของห้องสมุด ก็จะเป็นหน้าที่ของบรรณารักษ์ฝ่ายบริการว่าจะแจ้งผู้ใช้ให้รับทราบข้อมูลเหล่านี้อย่างไร เช่น แนะนำการใช้ห้องสมุด การทำคู่มือการใช้ห้องสมุด แจ้งข้อมูลผ่านโฮมเพจห้องสมุด จัดนิทรรศการ ทำป้ายชี้แหล่งข้อมูล รวมทั้งการนำหนังสือที่ถูกหยิบมาใช้ขึ้นจัดเรียงบนชั้นให้บริการวันละ 3 เวลาโดยความร่วมมือของทุกคนในฝ่าย

ทั้งหมดของขั้นตอนนี้เพื่อผู้ใช้กับหนังสือจะได้เจอกันเท่านั้นเองค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บรรณารักษ์บริการความเห็น (1)

cat woman
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

กว่าหนังสือจะถึงมือผู้ใช้....ต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ มากมายบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดพยายามที่จะให้หนังสือถึงมือผู้ใช้อย่างรวดเร็ว...และสะดวกต่อการค้นหา...ฉนั้น..ผู้ใช้โปรดช่วยกันดูแล รักษาหนังสือด้วยความทนุถนอม หนังสือ 1 เล่มมีคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้ใช้หลาย ๆ คน และหนังสือคือคุณค่าของชีวิตสำหรับผู้เขียนหนังสือเล่มนั้น ๆ และคนที่ทำงานในห้องสมุด จงใช้หนังสืออย่างคุ้มค่า...