นวัตกรรม

สื่อทางไกล

การจัดการเรียนรู้ในปัจจุปันต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดอัตรากำลังครูขาดครูที่สอนไม่ตรงวิชาเช่นภาษาอังกฤษสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมสามารถช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี เพราะนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อจากครูต้นทางได้และได้รับกระบวนการจัดการเรียนรู้เหมือนกับนักเรียนต้นทางที่อยู่ในเมืองทุกประการที่สำคัญครูผู้สอนที่อยู่ปลายทางต้องคอยชี้แนะและสรุปเรื่องที่เรียนรวมกับนักเรียนด้วยอย่าปล่อยเด็กชมโทรทัศน์ตามลำพังจะกลายเป็นเด็กไม่ได้อะไรมากกว่าเดิม(จะกลายเป็นเรียนกับครูตู้)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (0)