AAR : คณบดีพบสำนักงาน

บอย สหเวช
บุคลากรส่วนใหญ่ ได้เปิดใจสอบถามปัญหากับท่านคณบดีโดยตรง เนื่องมาจากบรรยากาศที่เป็นกันเองของท่านคณบดี

   ผมได้ทำโครงการคณบดีพบหน่วยงานขึ้น ตามที่เคยเขียนไว้ใน Blog ความจริงที่ผ่านมาได้มีการทำกิจกรรมดังกล่าวมาโดยตลอดเพียงแต่ไม่ได้ทำเป็นโครงการ ปีนี้ได้เสนอเป็นโครงการขึ้น เพื่อประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว  โครงการคณบดีพบหน่วยงานครั้งแรกได้มีการพบกันทั้งคณะ และมาถึงรอบที่ 2 เป็นการพบกับหน่วยงานย่อย มีกำหนดการซึ่งผมได้ประสานกับหัวหน้าภาควิชา สโมสรนิสิตเรียบร้อย ส่วนสำนักงานผมกำหนดเอง เลือกวันที่มีความหมายคือ 14 กุมภาพันธ์ 2549 อ่าน Blog ของคุณหมอพิเชฐ แล้วผมอยากทำบ้างจริง ๆ คือ กำหนดให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันรักหน่วยงาน (โรงพยาบาลบ้านตาก กำหนดเป็นวันรักโรงพยาบาลมีการทำกิจกรรม 5 ส.ที่เข้มแข็ง มีการเขียนความในใจที่ทุกคนรักโรงพยาบาล) 

กำหนดการคณบดีพบหน่วยงานย่อย ครั้งที่ 2

     

 หน่วยงาน

 ว.ด.ป./เวลา 

  •  ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

 2 ก.พ. 49   / เวลา 10.00 น.

  •  ภาควิชาเทคโนโลยีฯ

 16 ก.พ. 49 / เวลา 9.00 น.

  •  ภาควิชารังสีเทคนิค

 9 ก.พ. 49 / เวลา 9.00 น.

  •  ภาควิชากายภาพบำบัด

 20 ก.พ. 49 / เวลา 13.30 น.

  •  สำนักงานเลขานุการ

 14 ก.พ. 49 / เวลา 9.30 น.

  •  สโมสรนิสิต

 7 ก.พ. 49 / เวลา 16.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAR : คณบดีพบสำนักงาน

  •     สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมคณบดีพบสำนักงาน ในครั้งนี้

            1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% ของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการทั้งหมด เนื่องจากหาเวลาที่ว่างพร้อมกันในเวลาราชการไม่ค่อยได้ 

            2. ปัญหาที่สอบถามได้รับการแก้ไขจากท่านคณบดี ไม่น้อยกว่า 80% ของปัญหาทั้งหมดที่มีผู้สอบถาม

             3. บรรยากาศเป็นแบบกันเอง และทุกคนพร้อมเปิดใจกับท่านคณบดี

  • สิ่งที่ได้เกินคาดจากกิจกรรมคณบดีพบสำนักงาน ในครั้งนี้

               1. บุคลากรส่วนใหญ่ ได้เปิดใจสอบถามปัญหากับท่านคณบดีโดยตรง เนื่องมาจากบรรยากาศที่เป็นกันเองของท่านคณบดี ที่ผ่านมาเมื่อมีกิจกรรมคณบดีพบสำนักงาน ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีคำถามจากบุคลากรของสำนักงานเลขานุการ ผมจะเป็นคนพูดส่วนใหญ่ รอบนี้ผมเลยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สอบถามท่านคณบดี โดยไม่มีคำถามจากผม แต่ให้ผู้ปฏิบัติงานถามท่านคณบดีโดยตรง

                2. ท่านคณบดีได้แจ้งให้ผม นัดวันคณบดีพบสำนักงานใหม่ สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากติดภารกิจ หรือไม่ได้มาปฏิบัติงาน สรุปว่ากิจกรรมนี้ทุกคนได้มีส่วนร่วม 100%  ซึ่งที่ผ่านมาผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม จะพลาดโอกาสไป  

                3. คำถามบางเรื่อง ได้รับคำตอบที่ชัดเจน และมีผลในทางปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกคนพึงพอใจ บางเรื่องจะนำเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาต่อไป

                4. ได้รับสวัสดิการเรื่องบริการรถตู้รับส่งบุคลากร

                5. ปัญหาเรื่องการดำเนินงานด้านการเงิน ได้รับการแก้ไข                 

                6. ปัญหาการดำเนินงานด้านบุคคล ได้รับการนำไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 

                7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีส่วนร่วม แต่ครั้งนี้ได้มีการเสนอชุดสำหรับปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และได้รับการพิจารณา

                8. ภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานวิจัย ไม่ชัดเจน ได้รับการชี้แจงถึงอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงานที่ถูกต้อง

                9. การปฏิบัติงานของนายช่างเทคนิค เกี่ยวกับงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ มีความชัดเจนในความรับผิดชอบและการให้บริการ

              10. การปฏิบัติงานด้านการตัดสติ้กเกอร์ มีความชัดเจนขึ้นสำหรับผู้รับผิดชอบ

              11. การประชาสัมพันธ์ภายในคณะฯ ทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาปรับปรุงใหม่

              12. ในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้างานในสำนักงานเลขานุการ และมีหลายคนมาพูดหรือบ่นให้ฟังถึงปัญหาในการดำเนินงาน จากคำถามที่แต่ละคนสอบถามท่านคณบดีโดยตรง ผมสังเกตจากคำถามดังกล่าวแล้วพบว่าส่วนใหญ่ทุกคนได้เปิดใจถามท่านคณบดีแล้วทั้งหมด (ปกติจะไม่กล้าถาม หรือ ให้ผมเป็นผู้สอบถาม)

  • สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวังจากกิจกรรมคณบดีพบสำนักงาน ในครั้งนี้ 

              ผมมองโลกในแง่บวก  ครั้งนี้ถือว่าไม่มีอะไรน้อยกว่าคาดหวัง จะมีอยู่บ้างเล็ก ๆ คือ ผมไม่ได้ถามคำถามอะไรจากท่านคณบดี เพราะมีโอกาสพูดคุยกับท่านบ่อย ๆ ความจริงท่านเปิดโอกาสให้ผมถามในที่ประชุม แต่ผมไม่ได้ถามเอง

  • สิ่งที่จะกลับมาทำจากกิจกรรมคณบดีพบสำนักงาน ในครั้งนี้

              1. การสรุปประเด็นจากกิจกรรมคณบดีพบสำนักงาน

              2. การทำ AAR หลังกิจกรรมคณบดีพบสำนักงาน

บอย

    ชุมชนสำนักงานเลขานุการ     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#แผนดำเนินงาน#การบริหารจัดการ#การมีส่วนร่วมในการบริหาร

หมายเลขบันทึก: 15469, เขียน: 15 Feb 2006 @ 18:31 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)