สิ่งที่ได้ทำในวันนี้ก็มี ช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในการถ่ายทำรายการซึ่งเป็นโครงการของทาง ม.ราม สิ่งที่ช่วยก็คือช่วยแสดงความคิดเห็นว่าควรจะถ่ายอย่างไรดี หลังจากนั้นก็มาอัดเสียงโครงการใหม่เพราะว่าเสียงที่ทำมานั้นมีปัญหาก็คือเสียงนั้นเบาเกินไป และก็ถ่ายภาพวิดิโองานโครงการเสริมหลัง จากนั้นก็นำเสียงที่บันทึกใหม่มาลงในpower point โครงการ ส่วนวีดิโอก็ให้ชัยฤทธฺ ไปตัดต่อ

สิ่งที่ได้รับ

มีการแสดงความคิดเห็นระหว่างเพื่อนนักศึกษา

ทราบถึงปัญหาต่างๆของการทำงานเช่น ระบบเสียง ภาพไม่สมบูรณ์