การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อย่างที่ทราบกันว่า การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพงาน เป็นกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แต่หลายคนอาจจะเข้าใจว่า จะต้องแลกเปลี่ยนเฉพาะแต่ความรู้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่แจ้งชัดหรือว่าเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลเท่านั้น และบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความรู้เลยก็ได้ เมื่อมีการแลกเปลี่ยนกันจึงไม่อยากจะเสนอความคิดเห็นหรือพูดอะไร จริงๆ แล้ว การแลกเปลี่ยนไม่จำเป็นจะต้องความรู้หรือความสามารถที่ตัวเองมีเท่านั้น ความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นจากการทำงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งที่เกิดกับตนเอง หรือความผิดที่เราได้รับรู้จากการกระทำของผู้อื่น หรือประสบการณ์ต่างๆ ก็ล้วนจะเป็นความรู้ที่สามารถจะนำมาถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาปรับความคิดเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จของงานได้ทั้งสิ้น....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Managementความเห็น (1)

Mam MBA#16
IP: xxx.147.1.2
เขียนเมื่อ 

ขอต่อความให้ยาวอีกนิดเดียวเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะ ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญตั้งแต่การเริ่มต้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ได้ ก็คือ

ความรู้สึกมีส่วนร่วม

คือ ทั้งในการที่เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับในครั้งเดียวกัน ส่วนการตัดสินใจหรือการเรียนรู้ที่จะนำไปปรับความคิดเพื่อผลสำเร็จของงานก็คงต้องเป็นทีหลัง การมีส่วนร่วมจะทำให้เราฟัง (หรืออ่าน) และคิดตามสิ่งที่ได้สัมผัส ซึ่งก็จะเป็นการเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นั่นเอง ...