พรรษกร
นางสาว พรรษกร เล็ก นางนวล

ตามความก้าวหน้าระดับอำเภอ ของโครงการความร่วมมือฯ


เก็บบรรยากาศการประชุม โครงการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1

ระดับอำเภอ ของอำเภอสิชล ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสิชล เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 เวลา 13.00-16.00 น.โดยมีทีมงานเข้าร่วมคือ นายณรงค์  คงมากและนายคณพัฒน์  ทองคำ และภาคีส่วนกลางเข้าร่วมคือ อ.จำนง  หนูนิล จาก กศน.นครศรีฯและคุณภีม ภคเมธาวี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์คือดิฉันเองค่ะ)

หลังจากที่ชมชมวีดีทัศน์ กระบวนการทำแผนแม่บทชุมชน คุณคณพัฒน์ กล่าวถึงการจุดประสงค์ที่แท้จริงของการประชุมวันนั้นว่าเพื่อต้องการให้รับทราบข้อมูล เงื่อนไขการทำแผนชุมชนอินทรีย์ ให้สามารถเข้าเกณฑ์ขออนุมัติงบประมาณได้ โดยตัวแทนจากตำบลต่างๆ ออกมากล่าวถึงผลการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่ก็มีความคืบหน้าใกล้เคียงกันคือ ดำเนินการเก็บข้อมูล จัดการประชุมระดับตำบลไปบ้างแล้ว ในบางตำบล บางตำบลอยู่ในขั้นตอนเตรียมเข้าเล่มบ้างแล้ว

ข้อคิดเห็นจากตัวแทนแต่ละตำบลกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบมีดังนี้

-ยังขาดความร่วมมือจากหน่วยงานระดับ อบต.ในการอำนวยความสะดวกบางประการและหน่วยงานของรัฐในบางกิจกรรม

-อยากให้วางเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆให้ชัดเจนมากกว่านี้เพราะเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆจะทำให้เกิดความสับสนและยุ่งยากมากขึ้น เช่น ระเบียบการเงิน ระยะเวลาในการทำแต่ละกิจกรรมและแผนงาน

-ต้องการให้หน่วยงานของรัฐระดับอำเภอให้ความร่วมมือมากกว่านี้ โดยอยากให้ท่านนายอำเภอช่วยกำชับในเรื่องนี้มากขึ้นด้วย

-การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง(ไม่มีการนั่งเทียนเหมือนที่เคยทำกันมา เช่นการเก็บข้อมูลจปฐ.)นั้นต้องอาศัยทั้งงบประมาณและเวลา ถ้าต้องการให้ได้มาของของมูลที่ถูกต้องจะต้องใช้เวลา แรงงานและงบประมาณมากกว่านี้

ขออนุญาตนำเสนอความคิดเห็นส่วนตัวดังนี้ว่า เป็นที่น่าสังเกตว่าช่วงกลางและช่วงท้ายของการประชุมวันนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายไม่ค่อยให้ความสนใจกับการประชุม ค่อยๆหายไปทีละหน่อย ซึ่งข้อมูลที่ตัวแทนรายตำบลออกมานำเสนอก็ยังคงตกหล่นอยู่บริเวณนั้น ไม่ทราบว่าจะได้รับเอาไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้หรือไม่ อย่างไร  เอาละค่ะ ขอจบบันทึกนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะ
หมายเลขบันทึก: 153111เขียนเมื่อ 12 ธันวาคม 2007 15:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 21:56 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี