งานวิจัย กับ การจัดการความรู้ (๕)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
AAR from RDO_PSU part 2

AAR:Research and Development Office, RDO2

๔.สิ่งที่ได้เกินกว่าที่ตั้งใจ(ไม่ตอบ๖)

•บุคคลการมีความผูกพันมากกว่าเดิม ๗
•Meet through 1
•รู้จักน้องใหม่ ๑
•ไม่ขาด ๑
•เรียนรู้วิธีการร่วมกัน ๑
•ผู้บริหารเป็นกันเองมาก ๑
•ไม่มี ๑
•๕๐ %
•กิจกรรมได้หัวเราะ ๑
 
๕.สิ่งที่ยังขาด(ไม่ตอบ ๙)
•อยากออกไปเที่ยวทะเล/ในเมือง
•ไม่มี ๓
•เป้าหมายร่วมกัน
•คิดไม่ออก
•แข่งพายเรือ
•A better scope to do
ครั้งต่อไปคงลงภาพบรรยากาศ การ "ลปรร ของทีมงาน วิจัย ของพวกเรา เครือข่าย UKM ครับ"
JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)