นิลเนตร์ 58

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

  8/2/2549  วันนี้หนูก็ไปฝึกงานเป็นวันสุดท้ายตามกำหนดแล้วค่ะ วันนี้ก็ไปตามปรกติค่ะ ตอนเช้าก็เปิดเครื่องเสียงเพื่อเปิดเพลงประจำโรงเรียนเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้นักเรียนไปเข้าแถว และจากนั้นหนูก็เอารูปกิจกรรมไปลงเครื่องคอมพิวเตอร์ในหมวดที่เหลืออยู่อีก 1 หมวด ค่ะ จากนั้นในตอนบ่าย หนูก็ได้รับมอบหมายให้พับแผ่นพับที่หนูทำและส่งให้ห้องธุรการโรเนียวนำกลับมาพับเพื่อแจกต่อไป ก็มีด้วยกันประมาณ1000 แผ่นค่ะ กว่าจะพับเสร็จก็กินเวลาไปเกือบประมาณ16.30 น. ค่ะ เมื่อเสร็จแล้วก็กลับบ้านค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)