การรวมรวมความรู้ที่ PricewaterhouseCoopers


สร้างสรรค์และแบ่งปันความรู้

PricewaterhouseCoopers ได้รวบรวมจัดเก็บข้อมูลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศรวมถึง 4500 รายการ จากบริษัทต่างๆ กว่า 2200 แห่งทั่วโลก และมีผลการศึกษาเกี่ยวกับการเทียบเคียงแข่งดีทั้งภายนอกและภายในองค์กรกว่า 350 ตัวอย่าง มารวมไว้ใน KnowledgeView โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนสมรรถนะหลักของบริษัทในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ โดยมีการสะสม วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และเผยแพร่สารสนเทศที่มีคุณค่า รวมถึงความรู้ต่างๆ ซึ่งบุคลากรมืออาชีพของ PWC สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อการปรับปรุงผลการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และเพิ่มคุณค่าในการให้บริการของ PWC ด้วย

KnowledgeView เป็ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้วย Lotus-Notes เป็นส่วนใหญ่มากกว่าที่จะใช้ CD-ROM ซึ่งพนักงานสามารถปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้ทันสมัย และสามารถเข้าสู่ระบบและแบ่งปันความรู้กันได้ทั่วโลกในทันที

ทั้งนี้ฐานข้อมูล KnowledgeView จะประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
* แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นเลิศ ทั้งของ PWC และจากโครงการอื่นๆ
* การศึกษาเกี่ยวกับการเทียบเคียงแข่งดีต่างๆ จากทั้งภายในและภายนอกองค์การ
* ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ
* บทคัดย่อของบทความและหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ
* ข้อมูลของพนักงาน PWC แยกตามประเทศ ตามอุตสาหกรรม ทักษะ และภาษาที่ใช้ เป็นต้น
* ทัศนะ และการคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูลใน KnowledgeView จะถูกแยกเป็นประเภทต่างๆ ตามประเภทของอุตสาหกรรม กระบวนการ หัวข้อ และการวัดผล เพื่อให้ทีมที่ปรึกษา สามารถหาความรู้ที่ตนต้องการได้ ทั้งนี้รูปแบบในการเก็บข้อมูลถือเป็นลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของ KnowledgeView ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
* อะไรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
* กระบวนการเดิมจำเป็นต้องปรับปรุงอะไรบ้าง
* กระบวนการใหม่เป็นอย่างไร
* การปฏิบัติงานแบบใหม่เป็นอย่างไร และจะประเมินได้อย่างไร
* เราได้เรียนรู้อะไรจากบทเรียนนี้
* ทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไร

ปัจจุบัน KnowledgeView มีการใช้งานและการบำรุงรักษา รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลอยู่ในศูนย์ความรู้รวม 4 แห่ง ซึ่งศูนย์ความรู้นี้จะช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในทันที และยังช่วยให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันอีกด้วย

ที่มา: www.pwc.com/us/eng/main/home/
        www.bsi-global.com/PSS/CaseStudies/km.pdf

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 1504เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2005 23:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 12:52 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี