ไข้หัดสุนัขคืออะไร

lugkate Ja
ไข้หัดสุนัขคืออะไร

ไข้หัดสุนัขคืออะไร

http://gotoknow.org/file/lugkate/Picture3.jpg 

ไข้หัดสุนัข หรือ canine distemper เป็นโรคที่เกิดขึ้นในสัตว์ตระกูลสุนัข ไข้หัดเป็นโรคชนิดที่มีผลต่อประชากรสุนัขในโลกมากที่สุดโรคหนึ่ง.

 

สุนัขที่โตเต็มที่ที่ติดเชื้อนี้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์จะตาย

ส่วนในลูกสุนัขอัตราการป่วยตายประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์

ในสุนัขบางตัวที่ป่วยและมีภูมิต้านทานต่อเชื้อ สุนัขอาจจะไม่ตายจากการติดเชื้อ แต่มักจะมีความผิดปกติ(ตลอดไป) เช่น เกี่ยวกับระบบประสาท เนื่องจากเชื้อไวรัสทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบประสาท รวมทั้งประสาทรับกลิ่น การฟัง หรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับการมองเห็น ส่วนอาการที่ทำให้เกิดอัมพาตบางส่วน หรือทั้งตัวพบได้น้อย ส่วนโรคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปอดชื้นเป็นภาวะที่พบได้บ่อยมาก มักเกิดแทรกซ้อนขึ้นเมื่อสุนัขมีความอ่อนแอจากการติดเชื้อไวรัสไข้หัด

           http://gotoknow.org/file/lugkate/Picture2.jpg

 

 

ลูกสุนัข หรือสุนัขที่มีอายุน้อยมักจะไวต่อการติดเชื้อ แต่โรคนี้ก็สามารถเกิดขึ้นในสุนัขที่มีอายุมากได้เช่นกัน แต่พบได้น้อยกว่า

นั่นหมายความว่าโรคไข้หัดสุนัขพบได้ในสุนัขทุกอายุ

แมวเป็นสัตว์ที่ไม่ไวต่อการติดเชื้อไข้หัดสุนัข ส่วนโรค "ไข้หัดแมว หรือ feline distemper" เป็นโรคที่แตกต่างไปจากโรคไข้หัดสุนัข เนื่องจากเกิดจากเชื้อไวรัสต่างชนิดกัน โรคตับอักเสบชนิดติดต่อเป็นอีกโรคหนึ่งที่พบในสุนัข โรคนี้ในบางครั้งสามารถพบได้ว่าสุนัขมีการติดเชื้อพร้อมกับโรคไข้หัดสุนัขได้ ทั้งโรคไข้หัดสุนัขและโรคตับอักเสบติดต่อในสุนัขไม่ติดคน

  ไข้หัดมีผลต่อสุนัขอย่างไร โรคไข้หัดสุนัขเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงสำหรับสุนัขเกิดจากเชื้อไวรัสขนาดเล็ก

เชื้อไวรัสไข้หัดสุนัขติดต่อได้ด้วยการสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งจากตาและจมูกของสุนัขที่ป่วยเป็นโรคนี้ แต่การสัมผัสกับน้ำปัสสาวะและ

อุจจาระของสุนัขที่ป่วยสามารถทำให้ติดโรคนี้ได้เหมือนกัน สุนัขปกติสามารถติดเชื้อได้โดยที่ไม่ได้สัมผัสกับสุนัขที่เป็นไข้หัดสุนัขก็ได้ คอกสุนัข หรือบริเวณที่สุนัขเล่น หรืออยู่ของสุนัขป่วยอาจจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อไปยังสุนัขปกติได้ การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไข้หัดสุนัขสามารถแพร่ไปได้โดยทางอากาศและวัตถุสิ่งของต่างๆ

อาการป่วยของสุนัขที่ป่วยด้วยโรคไข้หัดสุนัขมักมีไม่มีรูปแบบที่

แน่นอน ด้วยเหตุนี้ในบางครั้งทำให้วินิจฉัยได้ช้า ทำให้การรักษา

ทำได้ช้ากว่าปกติ หรือละเลยโรคนี้ไป เนื่องจากในบางครั้งสุนัขจะมีอาการเหมือนกับเป็นหวัดอย่างรุนแรง สุนัขส่วนใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคนี้ มักมีไข้สูงและสุนัขบางตัวอาจจะพบอาการของหลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบและมีอาการกระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้อักเสบอย่างรุนแรงอย่างรุนแรงได้

อาการที่พบได้ในระยะแรกๆ ของการติดเชื้อไข้หัดสุนัขคือ เจ้าของอาจจะพบว่าสุนัขมีอาการตาอักเสบ ไม่สู้แสง มีขี้ตามาก สุนัขมีน้ำหนักตัวลด ไอ อาเจียน และมีน้ำมูก บางครั้งอาจจะพบว่าสุนัขมีอาการท้องเสียร่วมด้วย การติดเชื้อในระยะท้ายๆ มักจะพบว่าเชื้อไวรัสมีการเข้าไปอยู่ในระบบประสาท ทำให้สุนัขมีอาการอัมพฤก มีอาการชักกระตุก เกร็งได้ สุนัขที่ป่วยด้วยโรคนี้มักจะซึม ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกินอาหารด้วย

ในบางครั้ง หรือในสุนัขบางตัวสุนัขป่วยอาจจะแสดงอาการไม่มาก หรือไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้ เช่น สุนัขอาจจะมีไข้เพียงเล็กน้อยเป็นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ หรือถ้ามีภาวะปอดชื้น หรือมีการอักเสบของลำไส้ หรืออาการอื่นๆ เกิดขึ้น มีผลทำให้การฟี้นตัวของสุนัขในกลุ่มนี้ยาวนานออกไป (สุนัขกลุ่มนี้มักไม่ตาย) ปัญหาทางระบบประสาทมักจะพบได้ภายหลังจากที่สุนัขฟื้นตัวจากการป่วย(หลายสัปดาห์)

ในสุนัขบางรายเชื้อไวรัสจะทำให้มีการเจริญของ tough keratin cells ของฝ่าเท้า ทำให้ฝ่าเท้าหนาและแข็ง โรคไข้หัดสุนัขเป็นโรคที่พบได้อย่างแพร่หลายและอาการป่วยจากการติดเชื้อค่อนข้างผันแปร มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง ดังนั้นควรนำสุนัขที่สงสัยว่าป่วยไปพบสัตวแพทย์ เพื่อตรวจและวินิจฉัยและรับการรักษาที่ถูกต้องเป็นการดีที่สุด

 

การป้องกัน

สุนัขที่รอดชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสไข้หัดสุนัขมักจะมีภูมิต้านทานที่เพียงพอที่จะต่อสู้กับเชื้อไวรัส สุนัขจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสุนัขมักจะตายจากการติดเชื้อไวรัสนี้ การป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค แต่ยังไม่มีวัคซีนชนิดใดเลยที่สามารถจะให้ภูมิคุ้มกันได้ตลอดชีวิตของสุนัข ดังนั้นสุนัขจึงต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเป็นประจำทุกปี

 

ลูกสุนัขที่เกิดมาจะมีภูมิคุ้มกันโรคนี้ในระดับหนึ่ง ภูมิคุ้มกันนี้เป็นภูมิคุ้มกันที่ได้รับมาจากแม่สุนัขหลังจากที่คลอดออกมาแล้ว ผ่านทางนมน้ำเหลือง(ไม่เกิน 72 ชั่วโมงหลังคลอด)

ดังนั้นระดับภูมิคุ้มกันของลูกสุนัขจึงขึ้นอยู่กับภูมิกันของแม่สุนัข โดยทั่วไปมักมีระดับไม่สูงมากนัก ภูมิคุ้มกันที่รับจากแม่สุนัขผ่านทางนมน้ำเหลืองนี้จะลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อลูกสุนัขอายุประมาณ 8 วันระดับภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่จะลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง และลดลงประมาร 3 ใน 4 หรือ 75 เปอร์เซ็นต์ที่อายุประมาณ 2 สัปดาห์

ดังนั้นการฉีดวัคซีนให้กับลูกสุนัขจึงมักกระทำเมื่อระดับภูมิคุ้มกันจากแม่หมดไป ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันในกระแสเลือด แต่โดยทั่วไปมักจะทำการฉีดวัคซีนเข็มแรก เมื่อลูกสุนัขอายุประมาณ 8 สัปดาห์

 http://gotoknow.org/file/lugkate/Picture1.jpg

 ขอบคุณข้อมูล D D  จาก  http://www.vet.ku.ac.th/library-homepage/db_directory/dog/disease/disease.htm 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lugkate

คำสำคัญ (Tags)#สุนัข

หมายเลขบันทึก: 150286, เขียน: 29 Nov 2007 @ 17:07 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 24, อ่าน: คลิก


ความเห็น (24)

เขียนเมื่อ 

เข้าใจถึงความร้ายกาจของโรคนี้เลย

เพราะได้เสียน้องเรียวไปตอนเค้าอายุสี่เดือน น้องเรียวทรมานกับโรคนี้อยู่เดือนกว่าๆ มีอาการทางประสาท ชักวันละหลายคน จนกลายเป็นหมาเอ๋อสูญเสียความทรงจำ น่าสงสารมากๆ 

 
 

  • เหมือนโรคไข้สมองอักเสบของเด็กเลยแต่ดีที่มีวัคซีนป้องกัน 
  • แล้วมันจะติดคนไหมเนี่ยไวรัสตัวนี้ค่ะ
KK
IP: xxx.157.71.240
เขียนเมื่อ 

ในภาพนี้คือน้องเรียวเหรอคะ

น่าส่งสารจังเหมือนไม่ค่อยมีแรง ไปสู่สุขคตินะน้องเรียว

แอล
IP: xxx.67.132.109
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้น้องช้างน้อย พันธู์โกลเด้น ป่วยเป็นไข้หัดอยู่ค่ะ เจ้าของเก่าแย่มาก เคยซื้อน้องไปตอนสองเดือน แต่ยังไม่จ่ายเงินเลย แต่ไม่ยอมพาไปฉีดยา พอน้องเริ่มป่วยก็พามาส่งคืน บอกว่าฝากไว้ก่อน เราก็เลยพาไปรักษา แต่น้องยังไม่หายเลยจะเป็นเดือนเเล้ว หมอบอกให้ทำใจ แต่เราดูอาการน้องเค้าเหมือนเค้ายังสู้อยู่นะ หมอบอกว่ามีอีกทางคือให้ฉีดยาเข็มละสามร้อย เราก็พร้อมถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนรวยก็เหอะ เพราะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย เจ้าของเก่าแวะมาดูแต่เค้าก็พูดแค่ว่าไม่มีเงิน แต่ยาฉีดนั้นหมอก็ไม่แนะนำอีกเพราะมันแรงเกินไป เราไม่รู้จะทำยังไงแล้ว มียาสมุนไพรที่รักษาน้องได้ไหม ถ้าหายแต่น้องไม่เต้มร้อยก็ยอม ใครมีอะไรแนะนำโทรมาได้ทุกเวลาเลย 0831974124

IP: xxx.24.247.78
เขียนเมื่อ 

(รักษาหายได้แล้ว) สุนัขที่บ้านเคยเป็น อายุประมาณ 4 ปี นน. 10 kg ชื่อ "โป๊ด โป๊ด" (ตลกไหม)

-มีอาการปอดบวม หายใจติดขัด มีขี้มูลเขียว กลิ่นเหม็น ต้องนอนหมอบ สุนัขนอนไม่หลับทั้งคืน อ่อนเพลีย

-ร่วมกับอาการทางประสาท ชักกระตุก

-ลักษณะฝ่าเท้าแข็งด้าน

สงสารมันมาก พาไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์พระยาสุเรนทร์ ในซอยรามอินทรา 109 คุณหมอให้ยาต่างๆ มากมาย ให้น้ำเกลือ ร่วมกับสมุนไพร และคุณหมอก็ยังไม่รับรอง กลับมาบ้านศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูล และใช้วิธีรักษาร่วมกับวิธีคุณหมอ ดังนี้

-ใช้เครื่องฟอกอากาศโอโซนที่ประดิษฐ์เอง เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสที่มีอยู่ในอากาศ (ก๊าซโอโซนจะทำลายเยื่อหุ้มตัวไวรัส)

-ใช้ น้ำยาซักผ้าขาว ไฮเตอร์ ขนาด 4 ฝากับน้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณพื้น (สารชำระล้างที่สลายไขมันได้ทุกประเภท รวมถึงไฮเตอร์ จะทำลายเยื่อหุ่มไวรัสเช่นเดียวกัน)

- ใช้หลอดไฟชนิดไส้ 60 W แขวนต่ำเพื่อให้อากาศโดยรอบอบอุ่น (เปิดตอนกลางคืน และช่วงนั้นเป็นหน้าฝน)

- ใช้สมุนไพร "ฟ้าทลายโจร" (เด็ดมาก ขอบอก) ชนิดแคปซูลป้อนวันละ 2 เม็ด สุนัขกินยายากมาก แก้ไขโดย

1.ใช้ท่อ PVC ขนาด 6 หุน ยาวประมาณ 20 cm สอดในปากก่อน

2. สอดยาที่ปลายท่ออย่างรวดเร็ว

3. บางครั้งอาจใช้หลอดฉีดยาฉีดน้ำขนาด 5 - 10 cc เพื่อช่วยกลืนยา

- บางวันที่ไม่ได้พาไปให้น้ำเกลือ แต่รู้สึกว่าสุนัขอ่อนเพลียก็ใช้น้ำตาลเกลือแร่ (ที่คนกินแก้ท้องเสีย) ละลายน้ำฉีดป้อน หกบ้าง เข้าบ้าง ก็ดีว่าไม่ได้ช่วยมันเลย

- ตอนหลังเริ่มกินข้าวได้ก็ใช้วิธีป้อนฟ้าทลายโจรร่วมกับชิ้นเนื้อที่ไม่ใหญ่มาก กะให้งับเข้าปากแล้วกลืนเลย

ในช่วงเวลานั้นต้องเสียลูกสุนัขในเวลาใกล้กันมากกันชื่อ หมูหวาน อายุ 3-4 เดือน จึงเริ่มแค้นไวรัส ว่า "ไอ้สัตว์นรกไวรัสกูจะฆ่ามึงทุกวิถีทาง" จึงเริมกรรมวิธีดังกล่าว ปัจจุบัน "โป๊ด โป๊ด" หายดี แต่ว่ามีประสาท หรือสมองบางส่วนถูกทำลาย (คิดเอาเองจากการศึกษา) จึงมีอาการทางประสาทบ้าง แรกๆ ก็กว่าจะนอนเดินวนเป็น 10 รอบ ตอนนี้วนแค่ 1-2 รอบ ปกติ แต่อาการบางอย่างไม่หาย เช่น เช่น เขาจะมีความรู้สึกเสียวขาหน้าข้างซ้าย เวลาเอามือไปถูด้านหลังเบาๆ แต่ก็ดีใจที่สามารถรักษาได้ ยังงัยก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านละกัน

พ่อแม่ไอ้ตูบ.......
IP: xxx.89.176.83
เขียนเมื่อ 

วันนี้ไปพบไอ้ตูบตัวน้อยในคลังสินค้าbfs ตาเป็นหนอง เลยพาไปหาหมอใจดีคนหนึ่งในซอยรามอินทรา21 หมอฉีดยาให้5-6เข็ม พบไข้หัดหมาอาการรุนแรงมากแล้ว เกร็ง แหงนหน้า เห่า.........สงสารมาก ไม่เคยเลี้ยงหมาเลยในชีวิต เห็นสภาพมันยืนแหงนหน้าเห่าตลอดจนเหนื่อย แล้วพูดไม่ออก บอกมันเพียงแต่ว่า........ถ้าเอ็งมีบุญได้อยู่ด้วยกันก้อให้รักษาหาย ๆๆๆ แต่ท่าทรมานกับการรักษามากก้อขอให้เอ็งไปอย่างสงบนะ อย่าอยู่ให้ทรมานเลยไอ้ตูบเอ้ย ๆๆ ทำเอาเราตื้อไปหมดเหมือนกันเลย สงสารมากๆๆๆๆๆๆๆๆ.......ถ้าจากกันจริงจะนั่งกรรมฐานเอาบุญให้จริงจริงเลย ชีวิตย่อมมีค่าเหมือนกันหมด แล้วไอ้ที่ฆ่ากันกลางเมืองมาหลายสิบปีนี่มันไม่รู้สึกสงสารกันบ้างหรือนี่........เจอกับไอ้ตูบแค่เมื่อบ่ายโมง พาพบหมอตอน ทุ่ม สองทุ่มกว่ารักษา สามทุ่มกว่าถึงบ้านเช่า โอกาสรอดน้อยกว่า ยี่สิบห้าเปอร์เซ็น ไม่เกินสองวัน ทำไงดีละนี่ รอลุ้นการรักษา..... ค่ารักษาจริงพันกว่าบาท หมอคิดแค่สี่ร้อยกว่าบาท เพราะสงสารคนพามา...........ขอขอบคุณคุณหมอด้วยใจจริง อัธยาศัยใจดีทั้งสามีภรรยา ผมขอขอบคุณจริงๆ.........ผมได้รู้ซึ้งคำสอนของพระพุทธเจ้า ๆๆๆๆ.................ขอทุกชีวิตมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจตลอดไปๆๆๆ.........

กัสจัง
IP: xxx.120.186.69
เขียนเมื่อ 

โรคนี้ร้ายแรงจริงๆเพราะเราก็เพิ่งเสียน้องกัสจังไปเมื่อไม่นานมานี่เอง เค้าอายุแค่2เดือน

แต่อยู่กะเราแค่อาทิตย์กว่าๆเค้าก็จากเราไปซะแล้ว เราซื้อเค้ามาจากฟาร์มๆนึงในวันที่13มิ.ย.แต่ทางฟาร์มยังไม่ทันได้ให้วัคซีน

พอเค้ามาอยู่ด้วยก็กะว่าประมาณ1อาทิย์ค่อยพาไปฉีดวัคซีนเพราะให้เค้าปรับตัวก่อน แต่พอใกล้ถึงวันเค้าก็เริ่มไม่สบายคือวันที่19มิ.ย.

พาไปหาหมอ ที่แรกหมอบอกท้องเสีย กะเป็นหวัด หมอให้ยามากิน อีกวันต่อมาท้องเสียก็ดีขึ้นเหลือแต่หวัด แต่เค้าก็ยังเล่นซนถึงเวลากินข้าวเค้าก็กินเหมือนเดิมเพราะเค้ากินเก่งมาก เค้าเป็นชิวาวาT cupตัวเล็กๆๆ ขี้เล่นแต่พอวันที่22มิ.ย.เค้าก็ซึมไม่ยอมกินข้าว ไม่เล่น

นอนทั้งวันเราก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลสัตว์ใกล้ๆบอกชื่อเลยละกัน ชื่อโรงพยาบาลสัตว์คนรักสัตว์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ห่วยมากคิดดูว่ามันตรวจแค่เอาปรอทยัดตรงตูด แล้วก็ตรวจหัวใจนิดเดียว มันก็บอกไม่เป็นไรค่ะ ไม่ท้องเสีย ไม่มีไข้อีกสองวันก็มารับวัคซีนได้เลยค่ะ ขอเตือนนะคะใครที่รู้จักโรงบาลนี้อย่าพาน้องหมาของท่านไปเด็ดขาดเพราะน้องหมาตัวก่อนตายเพราะโรงบาลนี้ อยู่แถวอ่อนนุชค่ะ มันจะเอาแต่ตังค์แต่มันก็ไม่ดูแล พอตอนกลางคืนเห็นอาการน้องเค้าแย่ลงก็เลยพาไปโรงบาลสัตว์ที่พาไปทีแรกคือโรงบาลสัตว์สวนหลวง(พัฒนาการ)เค้าดูแลดีมาก และคืนนั้นเค้าก็ให้น้องนอนให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลเพราะเค้าไม่ได้กินไรทั้งวัน และวันที่23เค้าก็บอกว่าน้องเป็นไข้หัดและที่สำคัญมีเชื้อไวรัสในเลือดเยอะมาก เลือดจางมากหมอก็บอกให้ทำใจเพราะโรคนี้ไม่มีสิทธ์หายขาด ที่สำคัญน้องเค้าตัวเล็กมากเลยทำให้เค้าเหนื่อยมาก เวลาไปหาเค้าเรียกเค้าเหมือนเค้ารู้นะว่าเรามาหาเค้าเดินมาหา แต่พอเราเห็นสภาพที่เค้า เอ๋อ เราก็คุยกะทางฟาร์มว่าจะเอาจังไง แต่ก็ดีนะที่เค้ารับผิดชอบคือเอาหมาตัวใหม่ให้ เราก็เลยเอาเค้าออกมาในวันที่24มิย.เหมือนเค้าดีใจนะที่ได้กลับบ้าน แต่เค้าก็อยู่กะเราอีกแค่คืนเดียว แล้วเช้าวันที่25มิ.ย.เค้าก็จากเราไปจำได้ก่อนที่น้องเค้าจะจากไปเค้าร้องเหมือนปลุกเราเราก็เอาเค้าขึ้นมานอนอยู่ข้างๆเค้าก็พยายามจะเล่นแต่อีกไม่กี่นาทีน้องเค้าก็หลับเราก็คิดว่าเค้าหลับพออีกประมาณ30นาทีเรากะจะป้อนยาแต่ไม่ทันแล้วเค้าจากเราไปแล้วจากไปแบบไม่มีวันหวนกลับมา ตอนนี้ก็ผ่านไปแค่3วันยังทำใจไม่ได้เลย

จึงขอเตือนนะคะว่าโรคนี้ร้ายแรงมาก ดูแลเค้าดีๆแล้วเวลาซื้อเค้ามาเลือกหรือดูดีๆไม่ใช่เพราะเค้าน่ารักแต่ให้ดูว่าเค้าแข็งแรงรึเปล่า....

คนรักหมาภูเก็ต
IP: xxx.53.77.14
เขียนเมื่อ 

คนภูเก็ต อย่าไปซื้อหมาที่ตลาดท้ายรถน่ะ เราซื้อมาได้สามวันพาไปตรวจเจอไข้หัด คนขายไม่รับผิดชอบอะไรเลย

somrudee
IP: xxx.9.203.11
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ สุนัขที่บ้านก็เป็นไข้หัดอยู่ ตอนแรกเป็นโรคลำไส้อักเสบ อายุแค่ 2 เดือนเอง พันธ์โกลเด้น ต้องไปโรงพยาบาลทุกวัน

โดนฉีดยาวันละ 3-4 เข็ม แล้วก็ต้องให้น้ำเกลือด้วย เพราะไม่ยอมกินอะไรเลย ต้องพยายามป้อน แถมตอนนี้ยังเป็นปอดอักเสบอีก

หายใจลำบากมากมาก สงสารเค้าที่สุด ภาวนาขอให้เค้าหาย ยังดีที่ตอนนี้ไวรัสยังไม่ขึ้นถึงสมอง ก็เลยยังไม่มีอาการชัก

เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่น้องหมาไม่สบายอยู่

คนรักน้องชิ
IP: xxx.9.236.161
เขียนเมื่อ 

พอดีเราพึ่งซื้อน้องหมา พันธ์ ชิวาวามาเลี้ยง ได้ปะมานจะ2อาทิตย์แล้วค่ะพอมาคืน2ประมาณ6โมงเช้าน้องมีอาการน๊อคน้ำตาลน้องมีอาการเกร็งแล้วน่ะค่ะพอไปถึงโรงพยาบาลหมอให้น้ำเกลือน้องแล้วฉีดยาแล้วให้เอาน้องกลับบ้านตกกลางคืนน้องมีน้ำมูกมาก ไอ้ด้วยแถบไม่ได้นอนเลยค่ะอยู่ได้1-2วันน้องกลับมีอาการน๊อคน้ำตาลอีกเวลาปะมานตี4จะตี5รีบพาไปหาหมอเลยค่ะ6โมงกว่าก็กลับบ้านได้ตอนนี้เลยต้องลุกมาตอนตี3ครึ่งทุกคืนเลยค่ะตื่นมาเอาน้ำหวานให้น้องทานตลอดกลัวน้องจะน๊อคน้ำตาลอีกแต่ตอนนี้น้องมีอารเหมือนเป็นหวัดมาเกือบอาทิตย์แล้วค่ะพอดีเราไม่เคยเลี้ยงน้องหมาพันธ์นี้เลยเลี้ยงไม่เป็นอ่ะค่ะใครมีประสบการณ์เคยเลี้ยงน้องหมาพันธ์นี้ก็โทรมาให้คำปรึกษาหน่อยน่ะค่ะน้องอยู่กับเรามา1อาทิตย์กับอีก3วันแล้วค่ะน้องหมาชื่อ ซินดี้น่ะค่ะ ท่าใครกกรุณาหรือรู้เรื่องล่ะก็โทรมาให้คำปรึกษาได้ตลอดน่ะค่ะเราไม่เคยเลี้ยงน้องอ่ะค่ะเราก็กลัวจะเป็นหัดเหมือนกัน โทรมาที่เบอร์085-567-3884 ตลอดเลยน่ะค่ะ

มงคล
IP: xxx.26.122.33
เขียนเมื่อ 

มีวิธีรักษาเบื้องต้นใหมครับ เพราะ ที่ผมอยู่นี่มันไม่มี โรงพยาบาล สุนัขเลย ผมเห็นมันหายใจติดขัดน่าสงสารมากจนผมกลั้นน้ำตาแทบไม่อยู่ครับถ้ามีวิธีรักษาเบื้องต้นก็ขอด้วยนะคับ จะขอบพระคุนเป็นอย่างมากเลยครับ

IP: xxx.47.3.141
เขียนเมื่อ 

หมาของเรา เป็นพันธ์ชิสุ เราพาเค้าออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะ พอกลับมาเค้าก็ซึมๆๆลง ไม่ยอมกินอะไรแล้วก็ท้องเสีย 2-3 วันก็พาไปหาหมอก็ไห้น้ำเกลือ แล้วหมอก็นัดไปอีกวัน แต่เราเห็นเค้าดีขึ้นกินข้าวได้เลยไม่พาไปหาหมออีก แต่ตอนนี้เหมือนเค้าแย่ลง มีอาการตาฟาง สีออกฟ้าๆและลืมตาไม่ขึ้นเราก็ต้องเช็ดขี้ตา เค้าออก น่าสงสาร ยังนึกเสียใจอยู่เลยว่าทำไมไม่พาเค้าไม่หาหมอซ้ำอีกรอบ เพราะหมอจะตรวจดูไข้หัดสุนัข เรากลัวเค้าเป็นมากเลย ไม่อยากให้เป็นเลย เดี่ยวพรุ่งนี้จะพาไปหาหมอล่ะ

IP: xxx.121.60.91
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้น้องหมาที่บ้านอายุ22วัน ตอนนี้มีอาการซึม กินน้ำเปล่าไม่ค่อยกินนม มีขี้ตา แล้วตาข้างซ้ายน้องก็ลืมไม่ขึ้น เหมือนกับเป็นหนอง เรารักน้องเค้ามาก เพราะก่อนที่แม่เค้าจะคลอดออกมาเราฝันว่าเราจะได้หมาสีขาว แล้วน้องเค้าก็เป็นตัวเดียวที่ออกมาเป็นสีขาว น้องเป็นพันธ์บางแก้วลูกผสม พ่อกับแม่ของน้องเป็นหมาที่บ้านเราเอง ไม่เคยพาออกไปข้างนอก แต่เราก็ไม่รู้ว่าน้องเป็นอะไรท เพราะเราไม่เคยมีหมาที่บ้านอาการแบบนี้ ใครรู้วิธีรักษาเบื้องต้นช่วยบอกเราที แอดมาที่[email protected] เรารักน้องเค้ามาก น้องเค้าเพิ่งอยู่กับเราได้แค่22วันเอง เราอยากรักษาน้องเค้าให้หาย เราดูแลเค้าตั้งแต่วันที่เค้าออกจากท้องแม่บ้างวันตี3ยังต้องลุกมาดู คืนวันที่แม่เค้าออกเรานอนเฝ้าทั้งคืนจนไม่่ได้นอน เราเลยไม่อยากเสียน้องเค้าไป อีก1เดือนเราจะพาน้องเค้าไปเที่ยวด้วย ใครรู้วิธีรักษาช่วยบอกทีนะคะ ขอบคุณคะ

อ๊ะ
IP: xxx.183.66.43
เขียนเมื่อ 

ของฉันพิทบูลค่ะ เกิดเดือนพฤษภาอายุ10 เดือน เป็นหัดตั้งแต่อายุ4เดือน ชัก ข้าวไม่กิน ถ่ายเป็นน้ำ อ้วก ไอ มีน้ำมูก หายใจขัด ประคองมาเรื่อยๆชักหนักตอนอายุ5เดือนแล้วเริ่มเป็นประสาทอ่อนๆเลย หมอบอกตายแน่ไม่เกิน3เดือน เท่านั้นแหละฉันไม่ยอมเชื่อคำหมอ หมาฉันจะต้องไม่ตาย ฉันจึงค้นหายาสมุนไพรให้เขากินดีกว่า จึงเจอว่า กินน้ำใบมะรุม(หายากมาก)กับฟ้าทะลายโจรให้เขากิน น้ำใบมะรุมให้กินหลังอาหารเช้า ส่วนยาฟ้าทะลายโจรให้กินหลังอาหารเช้า-เย็น ร่วมกับยาแผนปัจจุบันแต่ของฉันส่วนมากจะเป็นยาบำรุงกับยาต้านเชื้อมากกว่าแล้วก็ยากันชักเป็นยาน้ำ1อย่างยาเม็ด2อย่าง(ทั้งหมด100บาท) แต่ใบมะรุมจะหายากมากเพราะฉันใช้ใบมะรุมสด แต่อัดเม็ดอาจจะมีขายตามร้านขายยาแผนโบราณ ส่วนยาฟ้าทะลายโจรหาซื้อได้ตามเซเว่นทุกร้าน ตอนนี้หมาฉันอยู่มาได้6-7 เดือนแล้ว หมอเองยังงง ถ้าอยากรู้ประโยชน์ของใบมะรุมกับฟ้าทะลายโจรดียังไงลองดูตามกูเกิ้ลดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันดีแค่ไหน หัดเกิดจากเชื้อไวรัส เราทำลายไม่ได้เราจึงต้องต้านเพื่อไม่ไห้เชื้อมีมากขึ้นกว่าเดิม อาจจะหายช้าแต่ยังดีกว่าที่เราจะเสียเงินซื้อยาแพงๆมาฉีดให้เขาแถมไม่รับประกันอีกว่าหายมั้ย(ยาแก้ไข้หัดรู้มาว่าชื่อยาอินเตอร์ฟาลอนขวดละ3500) แต่ต้องรักษาความสะอาดบริเวณที่เขาอยู่ด้วย ห้ามอาบน้ำให้เช็ดตัวแทน ใช้น้ำยาเดทตอลเช็ดก็ได้แล้วเช็ดน้ำสะอาดอีกครั้ง อย่าให้อยู่ในที่เย็นห้องแอร์ห้ามเลยเชื้อโรคเยอะมาก ให้อยูในกรงเลยและอยู่ในที่อาการศถ่ายเทสะดวกด้วย อย่าให้กินขนมที่หวานมากๆ ห้ามช๊อคโกแลต กะทิ ห้ามอาหารรสจัด เอาน้ำสะอาดผสมกลูโคสให้เขากินด้วย เออ..มีคนบอกว่าให้กินยาสมุนไพรที่ชื่อว่ายาเขียวด้วยแต่ของดิฉันไม่ได้กิน เขาบอกว่าดีมาก อย่าใส่เสื้อที่รัดมาก เล่นกับเขาให้กำลังใจเขา ทุกวันนี้หมาฉันดีขึ้นเรื่อยๆเลิกชักแล้ว กินข้าว2 มือ มื้อละชาม(ประมาณ2 ถ้วยของคนเรา) ให้อาหารที่มีโปรตีนสูงๆ แต่ของฉํนให้กินเนื้อข้าวไข่แค่นั้นแหละ เพราะไม่มีเงินเยอะแต่อยากเลี้ยงเขาให้เขารอด ถ้าใครมีปัญหาอะไรจะโทรมาแชร์ความรู้กับฉันก็ได้ 0850123226 หรือตามอีเมล์ได้ค่ะ

กฤช
IP: xxx.84.103.226
เขียนเมื่อ 

สุนัขพันธ์บีเกิ้ล ซื้อมาจากสนามหลวงสอง น่ารักมากฯ อายุ 45 วัน เดือนครึ่ง วันแรกมาอยู่กับเราร่าเริงมาก ผ่านมา 3 วัน ไม่ทานข้าว ซึม เป้นหวัด ไปหาหมอ หมอตรวจน้ำมูก บอกเป็น ไข้หัดสุนัข หมอบอกโอกาสรอดน้อย ให้ทำใจ วิธีช่วยคือ ฉีดยากระตุ้นภูมิ ให้ภูมิคุ้มกันเค้าดีขึ้นเพื่อต่อสู้กับไวรัสไข้หัด แต่จะรอดไม่รอดอยู่ที่ตัวสุนัข ไปฉีดเข็มแรก อายุดีขึ้นนิดหน่อย ร่าเริง ฉีดเข็มสองก็ยังดี ฉีดเข็มสาม หงอย ไม่ทานข้าว 1 วันเต็ม พอผ่านมาอีกวัน ช่วงเย็น ปากเค้ากระตุกที่มุมปาก น้ำลายยืดเหนียว ขาสั่น ตัวเกร็งมาก อุจาระไหลออกมาเองด้วย ตัวเกร็งมากฯ กระตุกตามลำตัว กัดฟันแน่น ไม่รับยาใดฯ ทั้งนั้น สักพักก็หยุดเกร็ง เค้านอนลง และก็เริ่มมีอาการกระตุกแขนขาควบคุมไม่ได้ เป็นระยะฯ ตลอด เป้นแบบนี้ทั้งคืนเลย เช้ามาก็ร้องครางกระตุกน้ำลายไหล น่าสงสารมาก นอนกระตุก ตาโปนออกมา ร้องไม่หยุด ยิ่งร้องดังขึ้นเรื่อยฯ เหมือนใจเค้าจะขาด เรากำลังพาไป รพ ไม่ทันเสียแล้ว น้องเค้าขาดใจตายลงไปต่อหน้า เศร้ามาก โรคหัดสุนัข อาการไม่เคยมีกระตุกหรือไรเลย มาเป้นวันเดียวไปไวมากฯ เศร้ามากฯ เลย

*** ช่วงที่ฉีดยาเข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 ยากระตุ้นภูมิ เราก็ให้ทาน มะรุมอัดเม็ดละลายน้ำ ฟ้าทะลายโจร ขนาดให้ทานเช้าเย็นยังเอาไม่อยู่เลย ขอบอกว่า หัดสุนัข เป้นโรคร้ายแรงมาก เป้นแล้วแทบทำใจเลย เค้าสุนัขที่เรารัก มีอาการก่อนตายตรงหน้า แต่ไม่สามารถช่วยอะไรเค้าได้

น้องลีโอ
IP: xxx.121.113.223
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้น้องหมาของเราก็เป็นปอดบวมแล้วก็เป็นไข้หัดแทรกซ้อนด้วย รักษาปอดบวมก็ดีขึ้นแล้วแต่อาการไข้หัดนี่สิ เราไม่ไว้ใจเลยแต่น้องหมาเค้าก็ทานได้ตามปกติ นอนทั้งวันไม่เล่นเหมือนแต่ก่อนเลย น้องหมาเราอายุแค่ 2 เดือนกว่า เราซื้อมาจากสวน เซ็งมากๆที่ตาเค้ามีขี้ตา น้ำมูกเยอะมาก หมอบอกว่าระยะเริ่มต้นอ่ะ ตอนนี้รักษาก็หมดไปเยอะแล้ว ตอนกลางคืนก็ไม่ได้นอนเลย เค้าจะมีโอกาศที่จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ก่อนหน้านี้เค้าเป็นไวรัสลำไส้อักเสบรักษาหายแล้ว ตอนนี้มาเป็นปอดบวมและไข้หัด สงสารเค้ามากๆ ป้อนยาเค้าก็ร้องไห้ไปด้วย ไม่รู้ว่าจะช่วยเค้าให้หายขาดได้อย่างไร คงไม่มีทางมั๊ง คงทำได้แค่ยื้อชีวิตเค้าออกไปอีก ใจเราอยากจะไปด่าคนที่เอามาขายให้มากๆ บอกเราว่า ลูกหมาแข็งแรงไม่เป็นโรค เราก็ตกลงซื้อมาในราคา 2500 บาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554 วันที่ 23 มี.ค 54 ไปรักษาไวรัสลำไส้อักเสบ นอนโรงบาลสัตว์ 3 คืน 4 วัน ค่ารักษาไม่ต้องไปพูดถึง หลังจากนั้นมาวันที่ 17 เม.ย 54 ไปรักษาปอดบวมและไข้หัด จนถึงทุกวันนี้ หมดเยอะ แต่ก้อยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ อยากจะเอาระเบิดไปปาใส่ร้านมัน อยากจะด่าให้ลั่นจตุจักรเลย ว่ามันเอามาขี้โรคมาหลอกขาย มายังไม่ถึงสองเดือนเลย ยังไม่อดนมแม่เลย มันทำได้ไง ตอนนี้ที่ทำได้ก็ต้องดูแลเค้าไปจนกว่าจะไปจากกันน่ะแหละ ขอให้ปาฎิหารย์มีจริงให้เค้าหายขาด ด้วยเถอะ สาธุ............

L
IP: xxx.207.23.86
เขียนเมื่อ 

โรคหัด พรากสัตว์เลี้ยงที่หน้ารักจากไปอย่าวทรมานอีกหนึ่งตัว หมาเราเอง เราไม่รู้จะทำไงหรือช่วยเขายังไง หมอบอกให้กลับบ้านดูอาการ7วันถ้าดีขึ้นก็รอดแต่พิการ แต่วันนั้นมันยังดูดีอยู่ เขายังพอที่จะเดินได้ วันต่อมาเขาซึมขาหลังใช้งานไม่ได้ และตาเขาบอด เขาพยายามความหาแม่ของเราอยู่ตลอด เรากับแม่กล่อมให้เขานอน เขาก็นอน เช้าเราไปทำงานเย้นกลับมาแม่บอกว่าเขาชัก ต้องให้แม่กอดตลอด ถ้าแม่กอดอาการชักจะดีขึ้นไม่ร้องโหยหวน แม่บอกพาไปหาหมอ หมอบอกให้ทำใจถามว่าจะให้เขาอยุ่นี้หรือกลับบ้าน แม่ก็พากลับบ้าน แม่บอกเหมือนเขารอเรา เพราะว่าทวารเปิดหมดแล้วไม่รอดแน่ เขาร้องครางอย่างเจ็บปวดเรากับแม่ตัดสินใจให้ยานอนหลับสักพักเขาเอาหน้าซุกที่อกแม่แล้วกระตุก2-3ครั้งแล้วจากไป เราเอาไปฝั่งกับพี่ๆของเขาอีก2ตัวที่ตายเพราะลำไส้อักเศบติดต่อแต่เขาไม่ทรมานแบบนี้ เพราะพาไปหาหมอเช้าวันรุ่งขึ้นเขา2ตัวก็จากไปอย่างสงบด้วยท่านอน แต่ที่แปลกเพราะ2ตัวเอาหัวมาเกยกัน เป็นภาพที่หน้าหดหู่มาก จนมาถึงเรื่องนี้ทำให้เราไม่มีใจที่จะทำงานเรากับแม่ร้องไห้จนตาบวม ช้าเราจึงไปวัดทำสังฅฑานให้ทั้ง3ตัว ไปสู่สุขติ

ณัฐ
IP: xxx.121.254.19
เขียนเมื่อ 
   ยาสมุนไพรรักษาไข้หัดสุนัขครับ

ยาเขียวตราใบโพธิ์ ให้กินเป็นเม็ด(น้ำหนักน้อย 7-10 ก.ก.กิน 2-3 เม็ด น้ำหนักมากกว่านั้น ก็ประมาณ 4-5เม็ด)กลอกลงคอลึกๆ งับปากไว้เพื่อให้เขากลืน ลูบคอสุนัขลง 2-3ครั้ง ตามด้วยยาสมุนไพร่ฟ้าทลายโจรแบบเม็ด(แค๊ปซูล)1แค๊ปซูลพอ ว่านจรเข้ปลอกเปลือกล้างน้ำจนหมดยาง ตัดเป็นชิ้นเล็กๆหรือนำไปปั่นก็ได้ให้กิน หรือที่มีขายเป็นน้ำสำเร็จก็ได้ครับ ต้องฝืนให้เค้ากินหรือไม่ก็เอาไซริ่งค่อยๆฉีดเข้าปากให้เค้ากลืนให้ได้ ยาทั้งหมดให้กิน 3 เวลาครับ ถ้าหมาป่วยก็ให้สุนัขโดนแดดบ้างยามเช้าๆ อากาศถ่ายเท ให้ทานโยเกิร์ต แอททีเวีย เพื่อให้เขาสบายท้อง ถ้าท้องเสียก็กกินกล้วยน้ำหว้าก่อน ขอให้นำไปเผยแพร่เป็นวิทยาทานเอาบุญด้วยครับผม

บุญสุข ชาติ
IP: xxx.172.200.103
เขียนเมื่อ 

น้องหมา ป่วยเป็นโรค ไข้หัดสุนัข อาการเเรก ท้องเสีย แล้วก็เริ่มทรุด พาไปหาหมอ ก็ฉีดยา ตอนนี้นอน กล้ามเนื้อกระตุกตลอดเลย ทำอย่างไรดี

oy
IP: xxx.51.216.90
เขียนเมื่อ 

ตอนแรกๆน้องออมสิน(หมา)ไม่กินไรเลย3วันกินแต่น้ำเล็กน้อยส่วนตามันจะเหมือนแพ้แสงแบบกะพริบตาอยู่ตลอดแล้วเวลาเดินขามันจะเกร็งก็จะล้มตาเหลือกที่ตูดมีขี้ไหลเล็กน้อยเราก็เข้าใจว่าคงเป็นลำไส้แต่ ณวินาทีนั้นนึกว่าจะเสียน้องออมสินไปแล้วมันจ้องตาเราด้วยฮือๆๆๆ เรา สวดมนต์ส่งผล บุญให้ ไม่น่าเชื่อหายเลยในวันนั้น......พอ อีก 3อาทิตย์ก็เกิดอาการแบบเดิมแต่หนักกว่าเดิมคอนิเกร็งแต่ปากนะจะกินอาหารอยู่หนูก็สวดมนต์จนหาย

น้องกลม
IP: xxx.55.197.229
เขียนเมื่อ 

เพิ่งเสียลูกหมาอายุเดือนกว่าไปเมื่อคืน เสียใจมาก เขาสู้มาก ทั้งยาหมอ มีแก้ชัก อักเสบ บำรุง ก็ไม่ดีขึ้น ลองเอายาเขียวให้กินและแบรนด์ซุบไก่เพราะเขาไม่ยอมกินต้องใช้ไสรินท์ อาการดีขึ้น แต่อีก 3 วันก็ไม่รอดเพราะชัก ถ้าให้ยาเขียวแต่แรกๆ โดยเชื้อยังไม่ขึ้นสมองเขาน่าจะหาย ก็ขอเป็นทางเลือกรักษาใช้ยาพื้นบ้าน อ่านที่ไหนๆก็บอกว่า ไม่มียารักษาหายแต่ดูจากปฎิกิริยากับยาเขียวน่าจะพอช่วยได้ ตอนที่ให้ คือ 1 เม็ดละลายน้ำ และอีก 2-3 เม็ดละลายน้ำให้กินแทนน้ำ

รักษ์
IP: xxx.67.35.232
เขียนเมื่อ 

ผ มเลี้ยงสุนัขพันธุ์ชิสุอายุ2เดือนแล้วมีอาการตาฟางขาวๆจะต้องทำไงดีครับช่วยที

Thas_Khung
IP: xxx.108.222.30
เขียนเมื่อ 

น้องบู่บี้ผมก็เพิ่งเป็น ตอนนรี้ร่างกายไม่ดีเลยครับ อ่อนทั้งตัวแต่ไปหาหมอ รพ สัตว์เกษตรมา หมอฉีดยาต้านให้แล้วพรุ่งนี้กลับไปด฿อาการ สงสารมาก ๆ

Baii Fern
IP: xxx.55.39.174
เขียนเมื่อ 

คือมีคำถามค่ะ ลูกหมาโกลเด้นที่บ้านหนูอายุ1เดือนครึ่งมีอาการสั่น ขาหน้าไม่มีแรง ลุกขึ้นยืนไม่ค่อยได้จะแกร่งและสั่นคะ กินข้าวก็สั่น และข้าวจะติดเพดานอยุ่เรื่อยค่ะ เป็นมา1สัปดาห์แล้วคะไม่ทราบว่าลูกสุนัขหนูเป็นอะไรค่ะ