ความสำเร็จสำหรับคนทำงานยุคใหม่

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Tacit Knowledge from The Old Man(Woman)

Learning from other to Learning Organization

 เช้านี้คุณจงกล พลตรี ผู้รับผิดชอบในทีมงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โทร มารายงานเรื่อง Best Practice ที่ได้รับคัดเลือกไปนำเสนอในงาน 7th National Forum ผมได้เรียนเสนอแนะให้ "ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้นำเสนอ การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาล" ซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลาต่อเนื่องสิบกว่าปีนับตั้งแต่ผศ.นพ.พิสิฎฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ จวบจนถึงท่าน  ศ.นพ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จะเป็นการ "เล่าสู่การฟัง แบบ Storyboard ที่ดี" คนรุ่นใหม่จะได้เห็นพัฒนาการของฝ่ายการพยาบาลที่เรียกว่า "บางครั้งหัวไม่ส่าย แต่ลำตัวขยับ เพื่อพัฒนาได้"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)