บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำ

ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน ปลา สัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
  1 ปลาโลมาปากขวด Tursiops truncatus
 2 ปลาโลมาริชโซส์ Grampus griseus
 3 ปลาโลมาหลังโหนก Sousa chinensis
 4 ปลาโลมาหัวบาตร Neophocaena phocaenoides
 5 ปลาโลมาอิรวดี Orcaella brevirostris
 6 ปลาวาฬแกลบครีบดำ Balaenoptera borealis
 7 ปลาวาฬแกลบบรูด้า Balaenoptera edeni
 8 ปลาวาฬแกลบมิงค์ Balaenoptera acutorostrata
 9 ปลาวาฬนำร่องครีบสั้น Globicephala macrorhynchus
10 ปลาวาฬสเปอร์มแคระ Kogia simus
11 โลมากระโดด Stenella longirostris
12 โลมาแถบ Stenella coeruleoalba
13 โลมาธรรมดา Delphinus delphis
14 โลมาฟราเซอร์ Lagenodelphis hosei
15 โลมาฟันห่าง Steno bredanensis
16 โลมาลายจุด Stenella attenuate
17 วาฬคูเวียร์ Ziphius cavirostris
18 วาฬเพชฌฆาต Orcinus orca
19 วาฬเพชฌฆาตดำ Pseudorca crassidens
20 วาฬเพชฌฆาตเล็ก Feresa attenuate
21 วาฬฟันสองซี่ Mesoplodon ginkgodens
22 วาฬฟิน Balaenoptera physaius
23 วาฬหัวแตงโม Peponocephala electra
24 วาฬหัวทุย Physeter macrocepalus
25 วาฬหัวทุยเล็ก Kogia breviceps

 สัตว์เลื้อยคลาน 
 1 จระเข้น้ำเค็ม Crocodylus porosus
 2 จระเข้น้ำจืด Crocodylus siamensis
 3 ตะโขง Tomistoma schleglii
 4 ตะพาบหรือปลาฝา Amyda cartilaginea
 5 ตะพาบหัวกบหรือกราวเขียดหรือกริวดาว Pelochelys bibroni
 6 ตะพาบแก้มแดงหรือปลาฝาดำ Dogania subplana
 7 ตะพาบข้าวตอกหรือตะพาบดาว Amyda cartilaginea nakornsritamaratensis
 8 ตะพาบพม่า Nilssonia formosa
 9 ตะพาบม่านลายหรือกราวลายหรือกริวลาย Chitra chitra
10 เต่ากระ Eretmochelys imbricata
11 เต่ากระอาน Batagur baska
12 เต่าตนุ Chelonia mydas
13 เต่าทะเลลอกเกอร์เฮดหรือเต่าหัวฆ้อนหรือเต่าหัวโต Caretta caretta
14 เต่ามะเฟือง Dermochelys coriacea
15 เต่าหกหรือเต่าหกเหลือง Manouria emys
16 เต่าหญ้าตาแดงหรือเต่าสังกะสีหรือเต่าทะเลริดเลย์ Lepidochelys olivacea
17 เต่านา Malayemys subtrijuga
18 เต่าลายตีนเป็ดหรือเต่าหัวแดง Callagur boneoensis
19 เต่าจาน Batagur baska ranongensis 

 ปลา 
 1 ปลาตะพัดหรือปลาอโรวาน่า Scleropages formosus
 2 ปลาติดหินหรือปลาค้างคาว Oreoglantis siamensis
 3 ปลาเสือตอหรือปลาเสือหรือปลาลาด Datnioides microlepis
 4 ปลาหมูอารีย์ Botia sidthimunkii
 5 ปลาจาดถ้ำ Poropuntius speleops
 6 ปลาฉลามวาฬ Rhincodon typus
 7 ปลาพลวงถ้ำ Neolissochilus subterraneus
 8 ปลาผีเสื้อถ้ำ Cryptotora thamicola
 9 ปลาค้อถ้ำ Nemacheilus troglocataractus
10 ปลาค้อตาบอด Schistura oedipus
11 ปลาค้อจารุธานินธร์ Schistura jaruthanini
12 ปลาค้อถ้ำพระวังแดง Schistura spiesi
13 ปลาค้อถ้ำพระไทรงาม Schistura deansmarti
14 ปลาชะโอนถ้ำ Pterocryptis buccata

 สัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก 
 1 กบเกาะช้าง Rana kohchangae
 2 กบดอยช้าง Rana aenea
 3 กบท่าสาร Ingerana tasanae
 4 กบทูดหรือเขียดแลว Rana blythii
 5 กบอกหนาม Rana fasciculispina
 6 กะทั่งหรือกะท่างหรือจักกิ้มน้ำ Tylototriton verrucosus
 7 คางคกขายาว Leptophryne borbonica
 8 คางคกต้นไม้ Pedostibes hosii
 9 คางคกเล็กหรือคางคกแคระ Bufo parvus
10 คางคกห้วยมลายู Ansonia malayana
11 คางคกหัวเรียบ Bufo macrotis
12 จงโคร่ง Bufo asper

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 1 กัลปังหาดำทุกชนิดในอันดับ (Order) Antipatharia
 2 กัลปังหาทุกชนิดในอันดับ (Order) Gorgonacea
 3 ปะการังแข็งทุกชนิดในอันดับ (Order) Scleractinia และในอันดับ (Order) Stylasterina
 4 ปะการังไฟทุกชนิดในสกุล (Genus) Milleporina
 5 ปะการังสีฟ้าทุกชนิดในอันดับ (Order) Heliopracea
 6 ปะการังอ่อนทุกชนิดในอันดับ (Order) Alcyonacea
 7 ดอกไม้ทะเลทุกชนิดในอันดับ (Order) Actinaria
 8 หอยมือเสือทุกชนิด Tridacna spp.
 9 หอยสังข์แตร Charonia tritonis
10 ปูเจ้าฟ้า Phricotelphusa sirindhorn
11 ปูราชินี Demanietta sirikit         
12 ปูทูลกระหม่อมหรือปูแป้ง Thaipotamon chulabhorn

ที่มา http://www.fisheries.go.th/law/aquaticlist.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.703ความเห็น (0)