สาระน่ารู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ( ตอนที่ 1)

ประวัติความเป็นมาของการปลูกปาล์มน้ำมัน

         ประวัติความเป็นมาของการปลูกปาล์มน้ำมัน  (ตอนที่ 1)

    ปาล์มน้ำมันที่นิยมปลูกเป็นการค้าในปัจจุบัน  มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในประเทศต่าง ๆ ในบริเวณตอนกลางและตะวันตกของทวีปแอฟริกา   ปาล์มน้ำมันชนิดนี้สามารถจำแนกออกได้ 3 แบบ คือ  แบบดูรา   แบบเทเนอรา  และแบบพิสิเฟอรา  

     ในปี  พ.ศ. 2391  เริ่มนำมาปลูกในสวนพฤกษชาติโบกอร์  ที่เมืองชวา  ประเทศอินโดนีเซีย  เป็นพันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบดูรา  จำนวน  4  ต้น

    พ.ศ. 2396-2399 เริ่มนำเมล็ดจากสวนพฤกษชาติโบกอร์   มาปลูกที่เมืองเดลี      ในหมู่เกาะสุมาตรา  ของประเทศอินโดนีเซีย

    พ.ศ. 2454-2455  เริ่มนำเมล็ดปาล์มน้ำมันจากเมืองเดลีของประเทศอินโดนีเซีย    มาปลูกในประเทศมาเลเซียครั้งแรกที่เมือง  สะรังงอ  เป็นพันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบดูรา

    พ.ศ. 2391-2493 สรุป  100 ปี  ที่ผ่านมา ปาล์มน้ำมันที่ปลูกในประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย     มีต้นกำเนิดมาจากปาล์มน้ำมันเพียง   4 ต้น  ที่สวนพฤกษชาติโบกอร์ 

    พ.ศ. 2484-2503 ประเทศมาเลเซียเริ่มมีการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

    พ.ศ. 2503-ปัจจุบันเริ่มมีการปลูกพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมแบบเทเนอราในประเทศมาเลเซียเพราะให้ผลผลิตน้ำมันต่อพื้นที่สูงกว่าพันธุ์ดั้งเดิม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)