มาถึงที่ทำงานเวลา 08.00 น.พี่ตาลให้รอสแตบาย เสร็จแล้วก็ประมาณเวลา 12.30 น.พี่ตาลบอกว่าให้ไปกับนักสึกษาฝึกงานที่โรงแรมแอมบาสดอร์เกี่ยวกับเรื่องวัยรุ่นกับการมั่วเช็กส์ โดยมีคุณมีชัย และคุณอันนพ ก้มีการถ่ายสัมภาษณ์และ และ insert ธรรมดา โดยถ่ายเล่าเรื่องมี มุมต่ำบ้างขนาดภาพ LS MS CU บ้างตามต้องการ

สิ่งที่ได้คือการทำงานโดยอิสระไม่มีพี่คุมต้องตัดสินใจเองในการทำงาน