Passion plan & KUSA

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Passion plan & KUSA ของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549 

ทีมงาน KKU_KM  ได้ไป ทำความเข้าใจในการนำการจัดการความรู้ เพื่อมาช่วยสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ของคณะเทคนิคการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และได้รวบรวม Passion planและ KUSA  ดูรายละเอียดได้ที่นี่


http://gotoknow.org/file/ocsckku/Passion%20Plan_MedtecV2.doc

http://gotoknow.org/file/ocsckku/KUSA_Medtec.doc

(***ขอขอบคุณน้องแชมป์มากๆที่ช่วยพิมพ์จนเป็นเอกสารให้เรียบร้อยค่ะ) /น้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKEความเห็น (0)