วันนี้มีการอัดรายการตั้งแต่เช้าครับ เป็นการอัดรายการของสาขาคณิตศาสตร์ประถม ซึ่งหน้าที่ในช่วงเช้าของผมจะเป็นผู้ช่วยกล้อง 1 ครับ ส่วนในช่วงบ่าย อาจารย์ได้ให้ผมคุมกล้อง 1 ครับ คือผมจะคอยจับภาพให้เป็น CU ครับ โดยจะมี กล้ง 2 และกล้อง 3 คอยคุมเฟรมอยู่ครับ