สัญจรพบผู้ว่าฯ

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทีมงานสำนักงาน ก.พ. เครือข่าย พบผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวาน ( 6 กุมภาพันธ์ 2549 ) ทีมงาน ก.พ.เครือข่าย มข. นำโดย ดร.สมโภชน์ นพคุณ   (ที่ปรึกษาระบบราชการ ก.พ.)  รองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตเจริญ  ไชยาคำ  (ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ)  และทีมงานอีก 4 คน เข้าพบผู้ว่าฯ  รองผู้ว่าฯ  และคณะ ที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งได้รับการต้อนรับจากทั้งสองจังหวัดเป็นอย่างดี  และประเด็นสำคัญในการเข้าพบครั้งนี้  คือ สำนักงาน ก.พ. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ยินดีสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัด   โดยเฉพาะเรื่องการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร /น้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKEความเห็น (0)