การบรรยายวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2549

ทรัพยากรมนุษย์

ได้รับเชิญจากอาจารย์สุขุมวิทย์  ไสยโสภณ  ให้มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับนักศึกษาปริญญาโท  จำนวน 20 คน  ตั้งแต่เวลา  09.00-12.00 น. ซึ่งปรับวิธีการบรรยายโดยการให้นักศึกษาสอบถามและตั้งประเด็นที่สนใจ ประกอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์  ได้ผลดีเพราะมีการโต้ตอบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ได้เป็นอย่างดี ส่วนหนึ่งของการบรรยายปรากฏในภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

14541

เขียน

07 Feb 2006 @ 09:31
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:16
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก