ความคิดใหม่ที่จะทดลองใกบทางเครือข่ายในคลอง

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทุกครั้งที่ลงพื้นที่ไปจะพบว่าคณะกรรมการกองทุนต่างมีหน้าที่และภาระกิจอยู่ล้นมือ ยากที่จะใช้วิธีการแบบรวมกลุ่ม

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้เข้าไปติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาของแต่ละกองทุน ก็พบว่าตอนนี้ยังนิ่งแบบคลื่นใต้นำ เนื่องจากทางคณะกรรมการเครือข่ายกำลังดำเนินการเรื่องการขออำนาจฟ้องร้องซึ่งได้ความรู้มาจากทางตำบลบางพึ่ง ซึ่งตอนนี้ได้กระจายความรู้ไปในตำบลอื่นด้วย

ขากลับมีเวลาคิดเพลินๆก็นั่งนึกมาตลอดทางว่าจะทำอย่างไรดีการพัฒนากองทุนที่เป็นเมืองมากๆ ก็เลยคิด่าจะใช้วิธีการทำเป็นโครงการพัฒนาดีไหน คงจะจัดอบรมแบบที่กะหรอทำไม่ได้เพราะต้องมีการรวมตัว แม้จะเวลาอันสั้นก็ตาม

โดยโครงการจะเริ่มจากการที่ได้ไปศึกษาดูงานที่ฉะเชิงเทราแล้วดูว่าตัวเองดีตรงไหนจะทำให้ตรงที่ดีอยู่แล้วดีเลิศได้อย่างไร ใช้วิธีการแบบใด จะลงมือทำเมื่อไหร่ ผลคาดว่าจะออกมาเป็นอย่างไร ใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการดำเนินงาน เพราะไม่อยากจ่ายเงินไปเท่ากันแต่ผลงานออกมาต่างกันเหมือนให้งานนักศึกษาที่คนไหนสนใจ ตั้งใจก็จะได้คะแนนมากกว่า

อันนี้เป็นแนวคิดยังไม่ได้ปรึกษาใคร แต่คิดว่าเป็นทางออกที่ดีเพราะอย่างไรก็เป็นการพัฒนาปรับปรุงกองทุนตัวเองอยู่แล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)