ขั้นตอนการทำขิงผงวัตถุดิบ    ขิงแก่  ,  น้ำเปล่า   ,  น้ำตาลทรายอุปกรณ์    ครก , สาก ( เครื่องปั่น ถ้ามี ) ช้อน , ทับพี  , ถ้วย , ชาม และ ถาด  , มีด  ,  เขียง  ,  ผ้ากรองหรือตะแกรงกรอง  ,  หม้อ  ,  เตาไฟ  ,  ขวดแก้ว , ขวดโหล หรือ กระปุกวิธีทำขิงผง       ขั้นตอนแรก  นำขิงแก่มาล้างน้ำให้สะอาด แล้วนำไปปลอกเปลือกออกให้หมด จากนั้นก็นำขิงที่ปลอกเปลือกแล้วมาตำให้ละเอียด หรืออยากสะดวกและรวดเร็วให้ใช้เครื่องปั่นเอา กรณีใช้เครื่องปั่นจะต้องใส่น้ำในอัตราส่วน 1 : 3 คือ น้ำเปล่า 1 ส่วน ต่อ ขิง 3 ส่วน ถ้าใช้ครกตำไม่ต้องใส่น้ำ       ขั้นตอนที่สอง  หลังจากราตำหรือปั่นขิงละเอียดแล้ว นำขิงมากรองด้วยผ้ากรองหรือตะแกรงกรอง เพื่อแยกเนื้อกับน้ำออกจากกัน เอาเฉพาะน้ำขิงเท่านั้น       ขั้นตอนที่สาม  เมื่อเราได้น้ำขิงตามที่ต้องการแล้ว จากนั้นก็นำมาเคี่ยวหรือกวน โดยใช้อัตราส่วน 1: 1 : 1  คือ  น้ำขิง  1 ส่วน  ต่อ  น้ำเปล่า  1  ส่วน  ต่อ  น้ำตาลทราย  1  ส่วน ( ถ้าใครชอบหวานเติมน้ำตาลเพิ่มอีกก็ได้ ) แล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆ ประมาณ 2 3 ชั่วโมง จนผสมกันได้ที่และมีความเหนียวพอ จากนั้นก็นำมาเทใส่ถาดผึ่งไว้ให้แห้ง ประมาณ 3 5 นาที  น้ำขิงกวนก็จะแข็งตัว

       ขั้นตอนที่สี่  เมื่อน้ำขิงกวนแข็งตัวแล้วก็นำมาตำหรือปั่นให้ละเอียดอีกครั้ง ก็จะได้ขิงผงตามที่ต้องการ จากนั้นก็บรรจุใส่ขวดภาชนะที่เตรียมไว้ (  ขวดแก้ว , ขวดโหล หรือ กระปุก ) ภาชนะจะต้องไม่มีความชื้น ถือว่าเสร็จขั้นตอนกระบวนการทำ  สามารถชงกับน้ำร้อนดื่มได้เลย    จากคุณคมคิด  มณีศรี กลุ่มอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย  เลขรหัสนักศึกษา 4930123105103