พานิสิตเข้าวัด ฟังธรรม

บอกกับนิสิตที่มาฟังธรรมว่า ให้มองพระเหมือนกับโตชิบา (คือ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต)

   ทางคณะสหเวชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม เป็นประจำทุกปีให้กับนิสิต สำนักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของคณะ ถึงแม้เรื่องการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จะไม่ได้นำมาประเมินในการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ แต่ถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพจิตใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง โครงการนี้เป็นการจัดให้กับนิสิต แต่ปีหน้าอาจจะลองทำโครงการดังกล่าวขึ้น ให้กับบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ ความจริงผมได้ทำกิจกรรมที่เป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอยู่เหมือนกัน เช่น การทำบุญคณะ ที่ผ่านมาก็ได้ทำกิจกรรมทำบุญสำนักงานเลขานุการ ปีนี้ทำโครงการทำบุญทอดผ้าป่า สำนักงานเลขานุการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้

    เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทางดร.วันวิสาข์ ขอให้ช่วยประสานงานเรื่องของทางวัดให้หน่อย ผมยินดีตอบรับในเรื่องดังกล่าว และได้ประสานไปที่วัดเสาหิน ปรากฎว่าทางวัดไม่มีพระที่จะเทศน์ให้กับนิสิต ผมเลยเลือกวัดที่ใกล้มหาวิทยาลัย เพราะจะได้สะดวกในการเดินทาง เนื่องจากนิสิตจะเดินทางไปต่อที่โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล (เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ) เพื่อเลี้ยงอาหารให้กับเด็กที่โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สรุปว่าได้วัดจุฬามณี ซึ่งถือเป็นวัดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัดหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก และผมได้นิมนต์พระวัดนี้ค่อนข้างบ่อย เนื่องจากอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย

    กำหนดการเริ่มเวลาประมาณ 8.00 น. ผมได้ไปที่วัดก่อน และได้สนทนาธรรมกับพระที่จะเทศน์ให้กับนิสิต ผมเรียกท่านว่า "พระอาจารย์" ซึ่งท่านกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ความจริงท่านได้ชักชวนผมไปร่วมปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย์ด้วย เนื่องจากผมเองไม่ค่อยสะดวก จึงไม่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัด ทราบจากท่านว่าคณาจารย์ในคณะสหเวชศาสตร์ สนใจปฏิบัติธรรมด้วย เช่น ผศ.ปนดา เตชทรัพย์อมร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำหรับท่านคณบดี (รศ.มาลินี) ทางวัดน่าจะรู้จักท่านเป็นอย่างดี เพราะท่านมาปฏิบัติธรรมบ่อย แต่พระอาจารย์ไม่ทราบว่าท่านเป็นคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มารู้จากผมตอนที่ได้สนทนาธรรมกับท่าน ท่านบอกกับผมว่าคนเราปัจจุบันดูเหมือนจะเข้มแข็งแต่ความจริงแล้วอ่อนแอ บางคนมักจะมองว่าคนที่เข้าวัดมีปัญหา แต่ความจริงแล้วคนที่ไม่เข้าวัดเลยคือคนที่มีปัญหา (มุมมองของท่าน) ผมได้พูดคุยกับท่านถึงเรื่องการเข้าวัด ว่าส่วนใหญ่คนที่เข้าวัด คือ ผู้สูงอายุ อยากให้ทางวัดมีกิจกรรมที่ปฏิบัติธรรมให้กับนิสิต และเยาวชนบ้าง ท่านบอกว่า ท่านกำลังดำเนินการอยู่ และบอกกับนิสิตที่มาฟังธรรมว่า ให้มองพระเหมือนกับโตชิบา (คือ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต)

    นิสิตที่มาเข้าวัด ส่วนใหญ่เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 ของทุกสาขาวิชาในคณะสหเวชศาสตร์ เป็นความสมัครใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ได้บังคับแต่อย่างใด กิจกรรมที่ทำมีการฟังธรรม ถวายสังฆทาน และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับทางวัด (กวาดใบใม้บริเวณลานวัด) หลังจากนั้นไปที่โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกุล

   
   

 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  อนุโมทนาบุญด้วยครับ สรุปว่า เป็นวัดจุฬามณีนะครับ...