เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ผมได้ไปอบรมเรื่อง " Goto Know.org - ระบบบล็อกแบบชุมชนเพื่อการจัดการความรู้ของไทย "  โดย อ.กรกฎ เชาวะวณิช จาก สคศ. ซึ่งเป็นคนปลุกไฟให้ผมเริ่มมาเขียน blog (ฮา)  ช่วยติดตามผลงานของผมได้นะครับ ^^"