บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อดอกไม้ชนิดนี้ ดอกกันเกราเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์ และ นครพนม กันเกรา เป็นไม้ต้นสูง 10-15 เมตรเปลือกสีน้ำตาลเข้มแตกเป็นร่องลึกใบรูปรียาว 8-11เซนติเมตร ปลายใบและฐานใบหนา ดอกเป็นกระจุกบนก้านช่อสั้นๆดอกเริ่มบานสีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอม ผลกลมเล็กสีส้ม ผลสุกสีแดง เมล็ดขนาดเล็กออกดอกเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ขึ้นกระจายในป่าเบญจพรรณทั้วไป ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด  


สรรพคุณ 
ใบบำรุงธาตุ แก้หืด แก้ไข้จับสั่น รักษาโรคผิวหนัง พุพอง

แก่น มีรสฝาดขม เป็นยาอายุวัฒนะ