แนวทางในการเลิกสุรา

                คือ ต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ มุ่งมั่น สู่ความสำเร็จ มีเป้าหมายอย่างชัดเจน และตระหนักถึงข้อดีและข้อเสียของสุรา และต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

สำหรับผู้ที่ยังไม่ติดสุราหรือยังดื่มไม่มาก

1.       ควรพบแพทย์ เพื่อรับฟังคำปรึกษาเกี่ยวกับการบำบัด

2.       ลดปริมาณการดื่มลงเรื่อยๆ จนกระทั่งเลิกดื่มได้เด็ดขาด

3.       พยายามหลีกเลี่ยงงานสังสรรค์ หรือกลุ่มเพื่อนที่ชวนดื่ม

4.       จัดกิจกรรมนันทนาการยามว่าง เช่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา

สำหรับผู้ที่ติดสุราหรือดื่มมากๆ

1.       การบำบัดรักษาแบบนอนพักที่สถานพยาบาล  คือ เป็นผู้ป่วยในหรือบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้น โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใช้เวลาบำบัดรักษา 16 สัปดาห์ ( 4 เดือน )

2.       การบำบัดแบบไม่นอนพักในสถานพยาบาล แบบผู้ป่วยนอก คือ เป็นการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสุราด้านกายจิตสังคมบำบัด มีระยะเวลาการบำบัด 16 สัปดาห์ ( 4 เดือน ) โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

-          เป็นผู้หยุดการใช้สุราอย่างต่อเนื่องมาแล้ว

-          เป็นผู้ผ่านการบำบัดรักษาด้วยยามาแล้ว

-          เป็นผู้ไม่มีอาการทางจิต ประสาท