การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกีฬา สู่ชุมชน

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเริ่มมีการตื่นตัวด้านการออกกำลังกายกันมากขึ้น มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาวิถีไทย วิถีแห่งตะวันออก กันมากขึ้น เราควรจะมีการศึกษากันอย่างจริงจังหรือไม่ว่า ภูมิปัญญาเหล่านี้สามารถอธิบายได้โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ได้ด้วยการวิจัยและมีการเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ ควรจะมีหน่วยงานขึ้นมาในจุดนี้หรือไม่ อยากขอความเห็นจากท่านทั้งหลายว่าเราจะสามารถดึงภูมิปัญญาเหล่านี้มาทำการวิจัย และเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงจะทำได้อย่างไรบ้าง เปิดประเด็นไว้เท่านี้ก่อนนะครับ เพื่อจะได้เป็นแนวทาง ในการวิจัย ทำให้วิถีชาวบ้านกายเป็นวิทยาศาสตร์ และเป็นสมบัติของคนในชาติสืบไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Sports sci Knowledge Baseความเห็น (0)