เคยมีคนเขียนถามผมถึงรายละเอียดตัวบ่งชี้ของ กพร. ในปีงบประมาณ 2549 ซึ่งขณะนั้นผมก็ยังตอบไม่ได้ เนื่องจาก กพร. ยังไม่ได้ให้แนวทางใด ๆ ออกมา ขณะนี้มาแล้วครับ แบบด่วนที่สุด ผมได้รับ Fax วานนี้ (26 ม.ค.49) ท่านที่สนใจสามารถ <click> ดูได้ครับ และถ้าอยากได้รายละเอียดจริง ๆ แนะนำให้ดูได้จาก website ของ สมศ. (สมศ.ทำแทน กพร. ครับ) ที่ www.onesqa.or.th

         อีกด่วนที่สุดหนึ่ง คือเรื่อง ระบบฐานข้อมูล online เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย (Ranking 2005) งานนี้เป็นของ สกอ. ครับ ท่านที่สนใจสามารถ <click> ดูได้เช่นกันครับ ส่วนรายละเอียดคงต้องที่ www.ranking.mua.go.th

         ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ก็แล้วครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร