เกร็ดความรู้เรื่อง Notebook

Notebook

เกร็ดความรู้เรื่อง Notebook
     เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันถือว่ามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรามากยิ่งขึ้นเพื่อใช้อำนวยความสะดวก รวมทั้งประโยชน์ในการใช้งานต่าง ๆ ทั้งภายในบ้านหรือภายในองค์กรเพื่อให้การทำงาน มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

     แนวทางในการเลือกซื้อ Notebook แบ่งออกได้เป็น 3 หัวข้อดังนี้
1. งบประมาณ
   งบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อ เพราะว่างบประมาณจะเป็นตัวที่จะทำให้เราต้องกำหนด Spec.Notebook
ว่าจะต้องซื้อในระดับราคาใดให้เหมาะสมกับงบประมาณที่เรามีอยู่ ซึ่งในปัจจุบัน Notebook มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ
หลายราคา ซึ่งในปัจจุบันนี้ราคา Notebook เริ่มต้นที่ประมาณ 19,900 - 100,000 กว่าบาท

2. การใช้งาน
   เมื่อมีงบประมาณที่เพียงพอแล้ว ต้องมากำหนดอุปกรณ์ Hardware ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 หัวข้อดังต่อไปนี้
   2.1 CPU แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มดังต่อไปนี้
        1. CPU Mobile เป็น CPU ที่ออกแบบมาเพื่อ Notebook โดยเฉพาะใช้ประโยชน์ในด้านการประหยัดพลังงาน และการจัดการความร้อน             ได้ดีกว่า CPU Desktop
        2. CPU Desktop ในส่วนของ CPU Desktop นั้นได้ถูกนำเข้ามาใช้แทน CPU Mobile เพื่อทำให้ประหยัด
           งบประมาณมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแบ่ง CPU Desktop ออกได้เป็น 3 กลุ่มได้แก่
           1. Celeron ประหยัดงบประมาณ และเหมาะสำหรับงานเอกสาร
           2. Pentium 4 ราคาสูงกว่ากลุ่ม Celeron เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงๆ งานกราฟฟิก ต่าง ๆ
           3. Pentium M หรือที่เรียกว่า Centrino Technology ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งาน Notebook
              ในปัจจุบันอาทิเช่น ประหยัดพลังงาน ประมวลผลคำสั่งได้เร็วขึ้นน้ำหนักเบารองรับการทำงานแบบWireless

   2.2 RAM เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความเร็วให้กับเครื่อง โดยปัจจุบันเริ่มต้นที่ 128 - 1024 MB
   2.3 Harddisk เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูล หากเนื้อที่ของ Harddisk มีมากก็สามารถเก็บข้อมูลได้
         มากตามไปด้วย ซึ่งในปัจจุบัน มีตั้งแต่ 20 ถึง 80 GB
   2.4 Monitor อุปกรณ์แสดงผลซึ่งจะเป็นแบบ LCD (Liquid Crystal Display ) มีขนาดตั้งแต่ 14.1 - 16 นิ้ว
   2.5 Card Support
   2.6 Port ได้แก่ USB, PS2, Serail, Parralle, IR Port, IEE1394 Port ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเรามีความต้องการ
       ในการใช้งาน Port ใดบ้าง เพราะบางรุ่นก็ไม่มี Port บาง Port
   2.7 Battery ในปัจจุบันใช้แบบ Li-ion เพราะมีความทนทานกว่าแบบ Ni-HM
   2.8 ระบบปฏิบัติการ ( OS Operating System ) โดยส่วนมากจะหากเป็น Notebook ที่เป็นแบรนด์เนมจะมี Windows XP
          มาพร้อมกับเครื่อง
   2.9 Upgrade ควรเลือก Notebook ที่สามารถอับเกรดได้เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

3. แหล่งที่ซื้อ ต้องคำนึงถึงบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อ ว่าควรจะซื้อจากที่ใดและแหล่งใดจึงจะได้
   Notebook ที่มีคุณภาพและมาตราฐานตามที่เราต้องการ

ข้อมูลจาก http://klochan.cru.in.th/

นายชัยรัตน์  ศรีลาวรรณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mju

คำสำคัญ (Tags)#เกล็ดความรู้

หมายเลขบันทึก: 13553, เขียน: 27 Jan 2006 @ 09:06 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 19:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)