ถ้าอยากบวกเลขเร็วหรือสอนลูกหลานให้บวกเลขเร็ว  ก็ควรให้บวกบ่อยๆ  รู้จักจับคู่ผสมสิบ  ถ้าจับคู่ไวก็คิดได้ไว  การคิดเลขเร็วก็พัฒนาสมองแถมมีกำลังใจในการคิดและเรียนในสิ่งที่ยากขึ้นไป