เมตตา-กรุณา-มุทิตา-อุเบกขา

พรหมวิหาร 4
วันนี้อยากจะบอกถึงเรื่องพรหมวิหาร 4 (ความเป็นอยู่ที่เข้าถึงอย่างประเสริฐของบุคคลผู้ประเสริฐ 4 อย่าง) เมตตา หมายความว่า การปรารถนาดีรักใคร่ต่อสัตว์ทั้งหลาย เมตตาคือความไม่โกธร (อโทสะ) , กรุณา หมายความว่า เมื่อสัตว์ทั้งหลายได้รับความลำบาก จิตใจก็เกิดความหวั่นไหว นิ่งดูอยู่ไม่ได้ หรืออีกนัยหนึ่งหมายความว่า ย่อมช่วยผู้ที่ได้รับความลำบากนั้นให้ได้รับความสุข , มุทิตา หมายความว่า ความรื่นเริงบันเทิงใจในความสุขความสมบูรณ์ของผู้อื่น , อุเบกขา หมายความว่า การวางเฉยต่อสัตว์ทั้งหลาย ถ้าท่านใดสามารถปฏิบัติได้ทั้ง 4 ข้อจะพบความสุขตลอดกาลนะคะ ธรรมะวันละนิดจิตแจ่มใสค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุ่งนภาความเห็น (2)

เข้าหมวดหมู่ทำอย่างไรสอนบ้างได้ใหม ?
รุ่งนภา รุ่งเรืองศิลป์
IP: xxx.25.70.162
เขียนเมื่อ 
เรียนท่านอาจารย์ใหญ่(ท่านรองสุพจน์) ก้อวิเคราะห์/สรุปเอาจากเนื้อหาที่ลงไปค่ะ

หมายเลขบันทึก

134162

เขียน

02 Oct 2007 @ 16:12
()

แก้ไข

12 Jun 2012 @ 09:14
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก