GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

รหัสบัญชีแยกประเภทหมวดสินทรัพย์

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

                  ชื่อบัญชีแยกประเภท                           รหัสบัญชี

1.   เงินสด                                                         1101010101

2.   เงินฝากธนาคารในงบประมาณ                    1101020603

3.   เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ                  1101020604

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 134026
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)