มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

 วันนี้หลังจากพิธีเปิดเทคโนโลยีและนวตกรรม ปี 2006 ทีมงานจาก ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้มารับไปที่ อำเภอสมเด็จ ซึ่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดดำเนินการมา 8 ปี มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกไปเมื่อ ปี 2546 และ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในต่อไป ดังนั้นทีมงานจาก สกอ จึงมอบหมายให้ผมไป " ลปรร เพื่อทำความเข้าใจกับคณาจารย์" และ "เล่าประสบการณ์ในการดำเนินการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นและ มหาวิทยาลัยต่างๆเท่าทีได้ไปเป็นผู้ประเมิน"

ประเด็นหลังจากที่ได้ "เล่าประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพของคณะแพทยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยต่างๆ" คณาจารย์จะสอบถามเรื่องการ "บูรณาการ ของการรายงานที่จะต้องส่งไปให้ส่วนราชการต่างๆ" เหมือนเช่น UKM ได้เคย "เสวนา ที่ จังหวัดมหาสารคาม"(Link)

 ความเห็นที่ผมให้ คือ "การ จัด ลปรร ในหมู่มวลสมาชิก UKM กันอีกสักครั้ง เพื่อให้เกิดแนวทางของผู้ปฏิบัติ เพื่อทำงานให้สะดวก และ ไม่ยุ่งยากต่อบุคลากรซึ่งงานของท่านมีจนล้นไม้ล้นมือ" น่าจะเป็นในการ เสวนา UKM ครั้งที่ 2/2549

JJ