ขอเชิญร่วมงาน kku innovation show 2006 และ สมัครใช้ blog ร่วมกัน