งานในวันนี้ไม่มีอะไรมากสบายๆ  ในช่วงเช้าก็ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพิมพ์เอกสารประกอบการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  ของฝ่ายโสตฯ  วันนี้ก็นั่งพิมพ์อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ทั้งวัน  เนื่องจากเอกสารที่ต้องพิมพ์มีมากมายและต้องใช้เวลามาก  ส่วนงานอื่นๆในวันนี้ไม่มี่  ก็มีงานอีกครั้งก็ตอนจะกลับบ้านแล้ว  งานที่ว่านั้นคือ  ทดสอบไมโครโฟนที่ห้องประชุมชั้น 7  เมื่อเช็คเสร็จแล้วเป็นอันเสร็จกลับบ้านได้