บันทึกของธีรชัย 49

เล่าเรื่องวัน จ.23ม.ค.49

ในวันนี้มีงานรอให้ทำตั้งแต่เช้า  08.00  มีคำสั่งให้ไปดำเนินการย้ายชุดไมโครโฟนที่ห้องประชุมเล็กที่ตึกหอพัก  จำนวนหลายตัวมาก  ต้องให้คนขับรถตู้ของวิทยาลัยพยาบาลมาช่วย  ขนย้ายขึ้นรถกลับมายังห้องโสตฯ เพื่อทำการตรวจเช็คและทำความสะอาด  เพื่อจัดเก็บ  งานดำเนินไปตั้งแต่เช้ายันบ่าย  2 โมง  จึงสำเร็จที่ช้าเพราะผมกับพี่ชาติชายมีกันอยู่ 2 คน  แต่ช่วงนี้ไม่มีงานให้ทำเพราะ นักศึกษาส่วนใหญ่เริ่มสอบ  จึงไม่มีการขอจองเครื่องฉายและอุปกรณ์ต่างๆ  จะมีก็แค่คณะอาจารย์มีการประชุมกันจึงจะมีงาน  งานในวันนี้ก็มีแค่นี้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธีรชัยความเห็น (0)