เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2549  วันนี้ขออนุญาตลาหยุดหนึ่งวันครับ  เพราะเนื่องจากต้องไปซื้อใบสมัครเรียนต่อที่ มศว. (แต่ผมได้โทรไปบอกพี่เบิร์ดหัวหน้างานผลิตสื่อแล้วครับ) และต้องเข้าไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพื่อไปขอใบทรานสคริปที่ฝ่ายทะเบียนและไปถ่ายรูป