วันนี้มีเวลาว่างระหว่างคอยเอาเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่หลังสวน  จึงได้มีโอกาสเปิดบล๊อกดูจึง  ได้เขียนบันทึกนี้     ผมได้ชักชวนพี่น้องจากตำบลนากระตาม  อำเภอท่าแซะ  เกือบ  30  ชีวิต  มาเรียนรู้ดูงานที่สวนลุงนิล ( คุณสมบูรณ์  ศรีสุบัติ  : ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง)  บ้านทอนอม  หมู่ที่  6  ตำบลช่องไม้แก้ว  อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร    โดยการส่วนตัวนั้นรู้จักคุ้นเคยกับลุงนิลเป็นอย่างดีและเห็นถึงปฏิปทาและความมุ่งมั่นของแกที่อยากเผยแพร่  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   " ลุงแกพูดว่า  เดินตามรอยเท้าพ่อ  ในหลวงหรือพ่อหลวงของเราชาวไทย  "  และภูมิใจที่สามารถชวนลูกกลับบ้านได้ ( ลูกชายคนเดียวอยู่ กทม. มาอยู่ช่วยพ่อทำเศรษฐกิจพอเพียง)

     ลุงนิลเป็นต้นแบบของการทำอยู่ทำกิน  พอเพียง  ด้วยการทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืช 7  ชั้น  มี

    รายได้รายวัน ซึ่งได้จากการขายพืชสารพัดชนิด  ขมิ้น  ตะไคร้   ฯลฯ ,  

      รายอาทิตย์  ซึ่งได้จากกล้วยเล็บมือนาง , ส้มจี๊ด

     รายได้รายเดือน  ซึ่งได้จากการขายหมู

     รายได้รายปี  ซึ่งได้จากการขายทุเรียนปลอดสาร

รูปธรรมในวิถีปฏิบัติของความพอเพียงและถ้อยคำที่ลุงนิลบอกเล่าให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่มาเรียนรู้ รุ่นแล้วรุ่นเล่า  .....(ได้บ้างไม่ได้บ้าง)  ได้เห็ฯภาพที่ชัดเจน  กว่าที่จะมาพูดในเชิงหลักการว่า  สามห่วง สองเงื่อนไข  แล้วไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรใน   ...ชาวบ้านเลยเบื่อเมื่อราชการมาพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง

         วันนี้พี่น้องที่มาเรียนรู้ตั้งใจฟัง อย่างมีสติและสมาธิ  เริ่มด้วยลุงนิลกล่าวแนะนำตนเองและทีมงาน / สถานที่   และผมขอให้เปิดวีซีดี  ของมาร์ติน  เทลเลอร์  ฝรั่งชาวอังกฤษที่มาอยู่ขอนแก่น   มาบอกเล่าความพอเพียงให้ฟัง    ( หากใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟัง)  จากนั้นก็สรุปบทเรียนจากที่ได้เรียนรู้/แลกเปลี่ยนกันนิดหนึ่งก่อนที่เริ่งเรื่องต่อไป   จากนั้นพี่นุ้ย รองประธานก็มาบอกเล่าการทำเกษตรผสมผสาน  .. พักเที่ยงก็รับประทานอาหารด้วยพืชผักที่มีอยู่ใกล้บ้านนั่นแหละ  แกงมะเขื่อกับหมู  ผัดมะละกอ น้ำพริกผักเหนาะ  .... ช่วงบ่ายไปศึกษาเรียนรู้จากของจริง  ไม่ว่าการเลี้ยงหมู  การทำน้ำส้มควันไม้  การเพาะกล้าไม้  การทำปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ    และได้ไปเรียนรู้กับทีมที่เขาปลูกผักปลอดสาร ในหมู่บ้าน  ....

         ผมคาดหวังว่าพี่น้องชาวนากระตามสักส่วนหนึ่งได้กระตุกความคิด  แล้วค่อยไปเติมคำถามว่า  เห็นอะไร  อย่างไร  คิดอย่างไร    .. ทำได้หรือไม่ทำอย่างนี้   .. แล้วถ้าจะทำ  ทำอย่างไร  เมื่อไร  ?  เดือนหน้านั้นผมได้นัดทีมที่มาดูงานจากสามสี่หมู่บ้านของนากระตามมาพูดคุยกันต่อ ... ผมเป็นอย่างไรค่อยเล่าให้ฟังนะครับ