โครงงานภาษาไทยไม่ใช่เรื่องยาก...จากหนังสือเล่มเล็ก รักการอ่านผ่านงานเขียนเชิงสร้างสรรค์  สานฝันได้จากในหนังสือเล่มเล็ก  ครูตุ๊วัชรินทร์  ดำชมทรัพย์ ทำโครงงานภาษาไทย(ภูมิปัญญาท้องถิ่น:แหล่งเรียนรู้ในชุมชน) เรื่องราวหลากหลาย  จากสายใยรักป้ออุ้ยแม่อุ้ยสู่ลุกหลานคนเมืองเหนือล้านนา และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้สืบสานงานศิลป์ถิ่นล้านนา หาอ่านได้จากหนังสือเล่มเล็ก ครูตุ๊ ท่องเที่ยว...พาไปฯกำลังจะแกะกล่องผลงานวิชาการ..นวัตกรรมเล่มที่๒ ในชีวิตของความเป็นครูชื่อหนังสือเล่มเล็กว่า "ขึดล้านนาภูมิปัญญาแผ่นดิน" เร็วๆ นี้ มาร่วมพลังสืบสานภูมิปัญญาบรรพชนคนล้านนา.. หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงาม...ทำดีเพื่อพ่อ.น้อมเกล้าฯ  แด่พ่อหลวงของแผ่นดิน  โดยหนังสือเล่มเล็ก  เพื่อเชิดชูภูมิปัญญาไทย  ต่อยอดสายความรู้..จากโครงงานภาษาไทยเรื่องต่อไป ชื่อ..ขึดล้านนา:ศรัทธาหรืออาถรรพณ์...หากคุณคิดว่าจะทำดีอย่าเพิ่งเดี๋ยวหมุนเกลียวหัวใจแห่งความดี  มาสืบสาน  สร้างสรรค์  สืบศิลป์ถิ่นล้านนา  กรุณาคลิกมาต่อยอดความดีให้แผ่นดินไทยได้ที่...ครูตุ๊วัชรินทร์  ดำชมทรัพย์(อินแก้วสืบ) ยินดีสานยอดความดีเพื่อแผ่นดินไทยด้วยอุดมการณ์ครู   ด้วยกัลยาณมิตร