วันนี้มาถึงที่ ร.ร. เวลาประมาณ 8.00 น. ครับก็ทำหน้าที่ตามปรกติคือดูแลนักเรียนให้เข้าแถวให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ไปพบกับอาจารย์เพื่อที่จะรับมอบหมายงานแต่ทางอาจารย์บอกว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรให้ทำเนื่องจากเป็นช่วงเวลาใกล้จะสอบของนักเรียนจึงไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรเลยมอบหมายให้ดูแลห้องประชุมไปก่อนส่วนในช่วงบ่ายก็ทำการเปิดห้องประชุมเตรียมอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงให้เรียบร้อยหลังจากที่ใช้ห้องประชุมเสร็จก็ทำการปิดอุปกรณ์ต่างๆหลังจากนั้นก็เตรียมตัวกลับบ้านครับ