เนื่องจากเมื่อวันที่  16  มกราคมที่ผ่านมา  ได้เป็นวันครูทางคณะครุศาสตร์ได้จัดตั้งซุ้มเพื่อให้นักศึกษาแต่ละโปรแรมได้มีการจัดเพื่อเพิ่มสีสันให้กับงานในวันนั้น  ทางเอกเทคโนโลยีได้คิดที่จะจัดฝึกอบรมของแต่ละบริษัทได้นำอุปกรณ์มาเพื่อจัดฝึกอบรมในวันนั้นด้วย  ทางบริษัทของปวีณาได้จัดฝึกอบรมการเพ้นท์แก้วขึ้มมาและได้เป็นที่สนใจของเด็กนักเรียนของปฐมสาธิตและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นอย่างมากทำให้ในวันนั้นเราได้เงินจากการจัดฝึกอบรมเป็นเงินจำนวนหนึ่ง  และเป็นที่ภูมิใจของบริษัทเราเป็นอันมาก